Muusika- ja teatriakadeemia projekti teaduse populariseerimise konkursil saatis edu. Selle tulemusel sünnib tuleval õppeaastal veebikeskkond, mis aitab luua seoseid muusika ja ühiskonna vahel.

2021. aastal saab toetust 35 projekti, konkursile laekus 129 taotlust. EMTA projekti eesmärk on luua veebikeskkonna, mis kutsub koolinoori lahendama muusikateaduslikke ülesandeid neljast aladistsipliinist. Ülesanded on üles ehitatud selliselt, et luua seoseid teiste humanitaarteadustega ning märgata ühisosa näiteks psühholoogia, kirjanduse ja ajalooga, aga ka täppis- ja loodusteadustega.

„Muusika suudab inimesi mõjutada nii kultuuriliselt, moraalselt kui ka emotsionaalselt. Muusika vormib identiteete ning levitab ideid ja ideoloogiaid. Ent kui kujutava kunstiga ei kahtle keegi tänapäeval selle mõjus ühiskonnale, siis muusika puhul ei osata sageli neid seoseid näha. Loodamegi anda noortele tööriistad, mis suunaksid neid igapäevaste harjumuste kaudu juurdlema aktuaalsete ühiskondlike probleemide üle,” seletas projektijuht, muusikateaduse osakonna teadur Brigitta Davidjants.

Hindamiskomisjoni esinaise, Eesti teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Alliku sõnul oli eriti positiivne, et suur osa taotlustest esitati audiovisuaalsete materjalide ja õpilastele suunatud tegevuste rahastamiseks. “Teadusagentuuri üks eesmärkidest on levitada ühiskonnas teaduspõhist mõtteviisi ja on väga tänuväärne, et teaduse populariseerijad pööravad oma tegevustega tähelepanu just noortele, suunates neid huvi tundma, kuidas maailm toimib ja kuidas teadus aitab meil sellest aru saada,” lisas ta.

Rahastuse saanud projektide loetelu näeb siin. Teaduse populariseerimise projektikonkurssi korraldab Eesti teadusagentuur ja seda rahastab haridus- ja teadusministeerium.