Projektid

Loomingulis-uurimuslik projekt 1 (LUP1)

Helilooming ja improvisatsioon 21. sajandil/Composition and improvisation in the 21st century

Algus: 1.01.2014

Koordinaator: prof Kristel Pappel

Projekt koondab enda alla uurimistöid, mis tegelevad kompositsiooni ja improvisatsiooni vahekorraga 21. sajandil ning käsitlevad või loovad uusi kompositsioonimudeleid. Tegemist on loomepõhise uurimisega, s.t analüüsitakse enda loometegevust laiemasse teoreetilisse konteksti asetatuna. Projekti käigus töötatakse välja muusikaliste parameetrite mudel, analüüsitakse Bohlen-Pierce’i tavapärasele alternatiivset helisüsteemi ja teisi individuaalseid kompositisoonimeetodeid ning uuritakse nende rakendamist. Vaadeldakse improvisatsiooni ja aleatoorika piire seoses graafilis-aleatoorsete partituuridega ning improvisatsiooni rolli 9–12 aastaste laste muusikaõpetuses. Notatsiooni, improvisatsiooni ja kompostisiooni suhestumine on aktuaalne teema ka muusikateaduses ja –esteetikas (vt ka IUT12-1 „Muusika performatiivsed aspektid”). Projekti käigus valmivad järgmised loomepõhised doktoritööd: Andrus Kallastu, „Muusikaliste parameetrite mudel helilooja töövahendina”; Marta Hrafnsdóttir, „Free improvisation and its effect on general music training on young musicians”; Age Veeroos, „Poogenpillide mänguvõtete mõju helikõrgusele”; Vlady Bystrov, „Erweiterte Perspektiven in der zeitgenössischen Improvisation: von der Re-Interpretation zur Echtzeitkomposition”; Maria Korepanova, „The phenomenon of Besermyan krez‘ performance in tradition and on the stage: the problem of improvisation and variation“; Hans-Gunter Lock, „Composing in the Bohlen-Pierce System“; Taavi Kerikmäe, „Määratlematus või improvisatsioon? Graafilis-aleatooriliste partituuride interpretatsioonist”.

Projekti raames on seni kaitstud järgmised loomepõhised uurimistööd: Jorge Gómez Rodríguez, „Constructing Atonality in Molto Adagio” (2015); Christian M. Fischer, „Animated Notation” (2016).

Projekt on registreeritud Eesti Teadusinfosüsteemis, vt LUP1

 

Ruumi loomise strateegiad kaasaegses teatris (LUP2)

Algus: 01.09.2016

Koordinaator: Madli Pesti.

EMTA Lavakunstikooli projekti eesmärgiks on uurida teksti, ruumi, keskkonna ja atmosfääri loomist ja manipuleerimist keele ja sõna, heli ja kõla abil lavastustes kui tähendusloome protsessides. Tegemist on loomepõhise uurimisega, st analüüsitakse enda loometegevust laiemasse teoreetilisse konteksti asetatuna.

Projekt on registreeritud Eesti Teadusinfosüsteemis, vt LUP2.