Projektid

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulub organisatsiooni ELIA.

ELIA (European League of Institutes of the Arts) on organisatsioon, mis ühendab 350 kunsti-, tantsu-, disaini-, meediakunsti- ja muusikakõrgkooli Euroopas. ELIA asutati 1990. aastal ning selle peakorter asub Amsterdamis. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia liitus organisatsiooniga 1992. aastal.

ELIA tegutseb kunstikõrghariduse valdkonna eksperdina Euroopa Komisjoni juures. ELIA põhiteeside hulka kuulub projektikoostöö, kunstihariduspoliitiliste strateegiliste otsuste nõustamine, kunstiüliõpilaste ja -õppejõudude mobiilsuse toetamine ning haridusteabe efektiivne vahetamine.

Eestist kuuluvad ELIA koostöövõrku lisaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale veel Eesti Kunstiakadeemia ning Tartu Ülikooli Maali Õppetool.

Koordineeritakse järgmiseid projekte:

  • EMTA koordineerib uut magistri ühisõppekava "Uue muusika loome ja esituse magister"
    Veebruaris 2010 esitas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Euroopa Liidu LLP Erasmus õppekava arenduse programmi kolmeaastase projekti "Masters of Contemporary Performance and Composition" ("Uue muusika loome ja esituse magister"). EMTA juhtimisel valmis õppekava koostöös Rootsi Kuningliku Muusikakõrgkooli, Hamburgi Muusika- ja Teatrikõrgkooli, Lyoni Kõrgema Rahvusliku Konservatooriumi ja Euroopa Muusikakõrgkoolide Assotsiatsiooniga, kelle roll on õppekavale eksperthinnangu andmine. Projekt on jätkuks LLP Erasmus IP tsüklitele (2005–2007 ja 2009–2011), mille raames välja töötatud moodulid moodustavad õppekava aluse. Magistri ühisõppekava töötati välja kahe aasta jooksul, kolmandal aastal testiti seda koos üliõpilastega, et võimalikke vajakajäämisi parandada. 2013. aastal avati rahvusvaheline vastuvõtt ja ühisõpe Stockholmi, Hamburgi ja Lyoniga. Üliõpilased saavad õppida ühe semestri igas partnerkoolis ning seega on neil võimalus õppida iga ainet just seal, kus see on kõige tugevam. Projekti eesmärgiks on välja arendada uudne tänapäevase muusika õppeplatvorm, mis lähtub Euroopa aktuaalsetest kultuurikontekstidest. Täiendav info siit

Osaletakse järgmistes projektides: