Pühapäeval, 11. veebruaril tähistatakse Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ja Tartu Ülikooli eestvedamisel Eestis neljandat korda rahvusvahelist päeva „Naised teaduses“, mille eesmärk on rõhutada naiste ja tüdrukute rolli teaduses, murda soostereotüüpe ning julgustada naisi teadusega tegelema.

Kampaania eestvedaja Eestis, Tartu Ülikooli arheoloogia ja analüütilise keemia kaasprofessor ning Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige Ester Oras on sõnanud, et päeva „Naised teaduses“ tähistamise eesmärk on ühelt poolt tuua esile ja väärtustada naisteadlaste igapäevatööd ning saavutusi. Teisalt soovitakse aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja soostereotüüpide murdmisele nii akadeemilises maailmas kui ka ühiskonnas. „Naiste võrdne esindatus akadeemilises maailmas ja juhtpositsioonidel, nende aktiivne kaasamine ning võimestamine on parema ja mõjukama teaduse tähtsaim küsimus,“ leiab Oras.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas: „Meie akadeemia ajaloos on naisteadlastel olnud väljapaistev roll: professor Urve Lippus juhtis olulisi muutusi meie muusikateaduse eriala arengus, aastakümneid lavakunsti osakonnas töötanud emeriitprofessor Lea Tormis on jätnud püsiva jälje Eesti teatriloo uurimisse, paljud tänased muusikud mäletavad eredalt emeriitdotsentide Tiia Järgi ja Merike Vaitmaa loenguid. Ka tänasel päeval on naised meie teaduserialasid koondavas osakonnas ja doktoriõppe keskuses juhtivatel positsioonidel ja aktiivsed. Osakonna tegevjuht on kultuurikorralduse vanemlektor Kaari Kiitsak-Prikk, doktoriõppe keskust ja doktorinõukogu juhib muusikaloo professor Kristel Pappel. Vanemteadur Žanna Pärtlas ja teadur Brigitta Davidjants on teadusprojektide vastutavad täitjad. Professor Kristi Kiilu on muusikapedagoogika eriala juht, professor Annukka Jyrämä kultuurikorralduse eriala akadeemiline juht. Vanemteadur Madli Pesti koordineerib doktoriõpet teatri alal, teadur Marju Raju juhib teaduseetika komisjoni. Vanemteadur Anu Kõlar on pühendunud Eesti muusikaloo uurija, teadur Anu Schaperi õlul püsib aga suuresti akadeemia kirjastustegevus. Loodan, et meie eilsete ja tänaste naisteadlaste silmapaistev töö innustab ka nooremat põlvkonda ja probleemid meie teadlaste järelkasvuga hakkavad lähiaastatel leevenema.“

Eesti Teadusagentuur esitab „Naised teaduses” päeva puhul juba seitsmendat korda nominente naissoost tippteadlaste portaali AcademiaNet, mis on naissoost tippteadlasi koondav üleeuroopaline andmebaas ja võrgustik, pakkudes lisavõimalust rahvusvaheliselt välja paista ning leida uusi koostöövõimalusi. Seekord saab nominatsiooni 16 Eesti teadlast, kelle hulgas on ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Kristel Pappel. Nominendid on Kersti Pärna, Hedvig Tamman, Riina Rammo, Janika Leoste, Daria Miliaieva, Lill Sarv, Laura Piho, Pia Tikka, Piret Veerus, Kristel Pappel, Kaire Põder, Rutt Hints, Sirje Sildver, Pirjo Spuul, Agne Velthut-Meikas, Mari-Klara Stein. Õnnitleme!

Kõiki teadlasi ja üliõpilasi kutsutakse 8.–11. veebruarini kaasa lööma sotsiaalmeediakampaanias. Päeva „Naised teaduses“ kajastamisel saab sotsiaalmeediakanalites kasutada teemaviiteid #naisedteaduses, #womeninscience ja #minauurin.

Rahvusvahelist päeva „Naised teaduses“ hakati ÜRO eestvedamisel tähistama 2015. aastal.

Allikad: Tartu Ülikool, Eesti Teadusagentuur