24. septembril 2021 kell 17.00–18.30 toimub muusika- ja teatriakadeemia orelisaalis Urve Läänemetsa raamatu “Ratio Studiorum” esitlus. Sissepääs Tatari 13  Rävala puiestee poolsest uksest (ruum A404).

“Üldharidus, tema õppesisu ja korraldus, selle kaudu omandatud teadmised ja oskused ning omaks võetud väärtushinnangud moodustavad iga ühiskonna intellektuaalse keskme. See on riigi vaimne kapital, mida on vaja ühiskonna turvaliseks ja stabiilseks toimimiseks. Õpetaja kui selle kapitali hoidja on hariduse võtmeisik, õppekava rakendaja – laia silmaringiga intellektuaal, kes toetab laste arengut professionaalselt, parimal võimalikul moel. Et luua sünergia formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe võimaluste vahel, on õpetajal nagu ka koolijuhil ja haridusametnikul vaja teadmisi õppe kava teooriast ja praktikast,” kirjutab autor raamatu tutvustuses.

Esitlus toimub koostöös Jaan Tõnissoni instituudiga projekti DIGIT-AL “Õppimine digiajastul: õppekava ja õppematerjalid” raames.

Täpsem info: kristi.kiilu@eamt.ee