Üldtutvustus

EMTA raamatukogu on avatud muusikutele, muusikaõpetajatele ja -teadlastele ning kõigile teistele huvilistele. Lisaks arvukatele riiulitel asuvatele teavikutele saab raamatukogus kasutada paljusid andmebaase: Grove Music, MGG, JSTOR, Naxos Music Library, Naxos Video Library, Classical Scores Library, EBSCO andmebaasid jpt.

Raamatukogu arhiiv sisaldab väljapaistvate eesti heliloojate teoste ja teadustööde käsikirju, unikaalseid trükiseid ja helisalvestisi. Põhiosa teatrialasest kirjandusest ning väärtfilmide ja lavastuste videosalvestistest asub raamatukogu filiaalis EMTA lavakunsti osakonnas.

Aastate jooksul on raamatukogu fondi jõudnud paljude väljapaistvate kultuuri- ja muusikategelaste – Naan Põld, Hugo Lepnurm, Leo Normet, Juhan Kaljaspoolik, Celia Aumere, Irmgard Kaudre, Lilian Semper, Toomas Paul, Anna Klas, Bruno Lukk, Eri Klas, Andrei Volkonski, Veljo Tormis, Arne Mikk, Anti Marguste, Heljo Sepp jpt – raamatu-, noodi ja/või plaadikogud.

Väärikat lisa meie kollektsioonile on andnud arvukad annetajad:
Ameerika Saatkond Eestis, Poola Saatkond Eestis, Prantsuse Instituut Eestis, Soome Muusika Infokeskus, Taani Kultuuri Instituut, Klassikaraadio, Eesti Helikunsti Keskus New Yorgis, Packard Humanities Institute, Wolfgang Wagner, Joachim Herz, Tõnis Rüütel, Taru Valjakka, François Rossé, kirjastused The Associated Board of the Royal Schools of Music, Bärenreiter, Müller-Speiser, Helbling, Wilhelm Hansen jpt.

Kogu suurus seisuga 1. jaanuar 2024 on 197 935 eksemplari: