18. – 21. aprillini toimub Muusika- ja Teatriakadeemias IV rahvusvaheline muusikaolümpiaad, mis toob kokku üldhariduskoolide muusikahuvilised õpilased Horvaatiast, Küproselt,  Lätist, Leedust, Poolast, Sloveeniast, Tšehhi Vabariigist ja Eestist.

Tänavuse rahvusvahelise muusikaolümpiaadi korraldustoimkonna juhi ja žüriiliikme Ene Kangroni sõnul on olümpiaad muusikaliselt andekatele õpilastele hea võimalus kogeda loovat eneseväljendust rahvusvahelisel tasandil. „Olümpiaad aitab osalejatel arendada loovat mõtlemist ja väärtustada muusikalist kirjaoskust, kui eeldust loominguliseks tegevuseks,” ütles Kangron. „Eelnevad rahvusvahelised olümpiaadid on näidanud, et võistluspäevade jooksul jõuab kuulajate ette nauditavaid omaloomingulisi muusikateoseid, mida on kõrgelt hinnanud nii kuulajad kui ka heliloojad-žüriiliikmed,” lisas Kangron.

Olümpiaad koosneb kolmest osast: omalooming ja selle esitamine, laulu esitamine, muusikateoreetilised küsimused koos muusika kuulamise ja noodist lugemisega.

Olümpiaadile eelneb rahvusvaheline muusikapedagoogika-alane konverents, mis käsitleb muusikahariduse osatähtsust riigi ja rahvuse kultuuriloos. Konverentsi põhiteema on “ The Power of Music Education – Estonian Experience”.

Muusikaolümpiaadid Eestis said alguse juba 2002. aastal. Esimene rahvusvaheline muusikaolümpiaad toimus 2012. aastal Tallinnas, teine 2014. aastal Riias ning kolmas 2016. aastal Klaipedas.

IV rahvusvahelist muusikaolümpiaadi korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöös Eesti Muusikaõpetajate Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Rahvusvahelise muusikaolümpiaadi patroon on Eesti Muusika- ja Teatriakakadeemia rektor, professor Ivari Ilja.

Rahvusvahelised muusikaolümpiaadid toimuvad Euroopa Koolimuusika Assotsiatsiooni (EAS) egiidi all.

Rahvusvahelist olümpiaadi Tallinnas toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tallinna linn.