Möödunud sügisel käivitus kultuurikorralduse magistriprogrammi ning välissuhete osakonna koostöös uus kolmeaastane (september 2020 – august 2023) projekt „Reinventing Mentoring in Arts Management“ (REMAM). Projekti eelarve on 322 556 eurot ning seda rahastab Euroopa Komisjoni ERASMUS+ programmi strateegilise koostööprojektide meede.

Projekti eesmärgiks on lahti ja ümber mõtestada mentorlus kultuurikorralduses nii, et see hõlbustaks tudengite, potentsiaalsete tööandjate ja valdkonna professionaalide koostööd. Töötatakse välja elukestva õppe raamistikku sobiv ning koosloomist soosiv uuenduslik mentorlusmudel. Uurimustöös löövad kaasa pea kõik kultuurikorralduse magistriprogrammiga seotud inimesed – professor Annukka Jyrämä, õppejuht ja lektor Kaari Kiitsak-Prikk ning koordinaator-külalisõppejõud Anna Maria Ranczakowska. Projekti koordinaatoriks on välissuhete spetsialist Kai Kiiv.

Projektis osalevad partneritena Antwerpeni ülikool (Belgia), Bilbao Baski ülikool, MTÜ Creative Mentorship (Serbia ) ja SA Eesti noorsooteater.

Projektiga saab lähemalt tutvuda selle kodulehel: https://remam.eu/