Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast saavad Rotalia Foundation (USA) stipendiumi Maria Mikulitš ja Jaanika Tammaru

Eraannetustel põhinev Rotalia Foundation (USA, Seattle) annab reedel, 8. septembril 2017 Tartus üle 2017/2018. õppeaasta stipendiumid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilastele.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast saavad 2000 eurose stipendiumi muusika interpretatsiooni (klaver) bakalaureuseõppekava üliõpilane Maria Mikulitš (soovitaja professor Peep Lassmann) ja teatrikunsti ja teatripedagoogika õppekava magistrant Jaanika Tammaru (soovitaja lavakunstikooli professor Jüri Nael).

Stipendiaadid valiti konkursi korras välja nende üliõpilaste seast, kes k.a aprillikuu seisuga olid päevase õppevormi 2. aasta bakalaureuseastme, integreeritud õppe eelviimase aasta või magistriastme 1. aasta üliõpilased ning kes esitasid fondi stipendiumikonkursile vormikohase sooviavalduse 3. maiks 2017.

Stipendiumid antakse üle pidulikul aktusel reedel, 8. septembril 2017. a kell 17 Tartus Rotalia majas (Tähe tn 3).

Üldse saavad selleks õppeaastaks avaõiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, EMÜ, TLÜ, EMTA ja EKA) üliõpilased fondist kokku 50 stipendiumi kogusummas 100 tuhat eurot, mis on üks suuremaid eraannetusi Eesti üliõpilastele. Viimasel viiel aastal on see summa kokku olnud pool miljonit eurot.

Täiendavalt fondist ja rahastajatest: http://www.rotalia.ee/et/fondid/foundation.html