Eraannetustel põhinev Rotalia Foundation (USA, Seattle) annab reedel, 8. septembril avalik-õiguslike ülikoolide tudengitele üle 2023/2024. õppeaasta stipendiumid a’ 3000€ õppeaastaks. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast saavad stipendiumi järgmised üliõpilased:

Elo Tuule Järv, kaasaegsete etenduskunstide õppekava magistrant (soovitaja/juhendaja Jüri Nael, EMTA kaasaegsete etenduskunstide juhtiv professor)

Karl Korts, heliloomingu ja muusikatehnoloogia õppekava magistrant (soovitaja/juhendaja Ülo Krigul, EMTA heliloomingu lektor)

Rutt Poolakese, interpretatsioonipedagoogika õppekava magistrant

Maria Reinup, teatrikunsti ja teatripedagoogika õppekava magistrant (soovitaja/juhendaja Madli Pesti, vanemteadur, doktoriõppe koordinaator lavakunsti osakonnas)

Anni Zimmerann, muusika interpretatsiooni/laulu bakalaureuse õppekava üliõpilane (soovitaja/juhendaja Heli Veskus, laulu vanemlektor)

Fondi stipendiaadid valiti konkursi korras välja nende üliõpilaste seast, kes käesoleva aasta aprillikuu seisuga olid päevase õppevormi 2. aasta bakalaureuseastme, integreeritud õppe eelviimase aasta või magistriastme 1. aasta üliõpilased ning kes esitasid fondi stipendiumikonkursile vormikohase sooviavalduse 15. maiks 2023.

Stipendiumid antakse üle pidulikul aktusel 8. septembril kell 17.00 Tartus Rotalia majas (Tähe tn 3).

Selleks õppeaastaks saavad avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TalTech, EMÜ, TLÜ, EMTA ja EKA) üliõpilased fondist kokku 33 stipendiumit kogusummas 100 000 eurot, mis on üks suuremaid eraannetusi Eesti üliõpilastele. Fond on toetanud Eesti üliõpilasi alates 1988. aastast.

Täiendav teave fondist, rahastajatest ja stipendiaatidest Rotalia veebilehel https://rotalia.ee/fondid/foundation/ ja fond.kandideeri@rotalia.ee.

Lisainfo: Merike Jõesaar, Rotalia Foundation (USA) stipendiumite komitee sekretär