Eriolukorra tõttu edasi lükkunud Rotali stipendiumikonkurss 2020/2021. õppeaastaks on nüüd kandideerimiseks avatud. 

Stipendiumikonkursil saavad osaleda Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilased, kes praegu õpivad

  • päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) 2. aastal
    või
  • integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi
    või
  • kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal.

Stipendium ei ole mõeldud välisüliõpilastele.

Kokku antakse vähemalt 25 stipendiumi, kuid majandusraskuste lahenemisel kuni 50 stipendiumi a’ 2000 €.
Sooviavaldused tuleb saata postiga 3. juuniks 2020.
Stipendiumid antakse üle uue õppeaasta alguses toimuval aktusel Rotalia majas Tartus.
Lisainfo ja kandideerimisvormi leiate SIIT