19. detsembril 2018. a. kell 17.00 ruumis A-402

SASHA MÄKILÄ

kaitseb filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks tööd:

Conducting Madetoja. Discoveries About the Art and Profession of Conducting

Juhendajaprofessor Mart Humal, PhD (EMTA)

oponentTapio Tuomela, DocMus (Sibeliuse Akadeemia)

Doktoritööga on võimalik tutvuda EMTA koduleheküljel ning trükisena EMTA raamatukogus

Sasha Mäkilä Doctoral thesis