Kultuuriministeeriumi algatatud Eesti kultuuri teadus- ja arendusprogrammi tänavuses taotlusvoorus oli edukas vanemteadur Žanna Pärtlase projekt „Seto lauluviiside tüpoloogia: teadusliku ja rakendusliku elektroonilise ressursi loomine“.

Aastase projekti käigus on plaanis arhiivimaterjalide põhjal tuvastada, süstematiseerida, analüütiliselt kirjeldada ja veebirakenduse abil avaldada kõik seto mitmehäälse laulu viisitüübid. Viisitüpoloogia koostamine on ühelt poolt tähtis uurimisvorm etnomusikoloogias, teisalt võib uurimistulemuste avalikustamine kasutajasõbralikus digitaalses formaadis rikastada seto laulu kaasaegset esituspraktikat.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostööpartneriks selles projektis on Eesti Kirjandusmuuseum, projekti eelarve on 80 000 eurot.