Kuigi riikliku eriolukorra tõttu esineb muudatusi esialgses ajagraafikus, kulgeb tänavune vastuvõtt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse plaanipäraselt. Suuremale osale erialadest avanes vastuvõtt 10. mail, vastuvõtukatsed leiavad aset akadeemias turvareegleid järgides. 

Teatud erialadel on sisseastumine jõudnud kandideerimisest juba edasisse faasi. Üle aasta toimub vastuvõtt lavakunsti osakonda. Sisseastumisavalduste tähtaeg bakalaureuseõppesse näitleja suunal saabus aprillis. Huvi eriala vastu on jätkuvalt kõrge –  avaldusi laekus 290. Sisseastumiskatsete I voor algab 15. mail ning toimub EMTA kontserdi- ja teatrimaja black boxis.

Seekord astuvad noored üles tavapärasest väiksema publiku ees, kuna vastavalt turvareeglitele ei tohi ruumis viibida enam kui 10 inimest – 5 kandidaati ja 5 komisjoniliiget. Katsete läbiviimisel järgitakse kõiki turvanõudeid: hoitakse inimestevahelist distantsi, liigutakse kindlaid marsruute mööda ning peetakse kinni hügieeninõuetest.

Doktoriõppesse kandideerijaile saabub avalduste esitamise tähtaeg juba 3. juunil. Teistele akadeemia erialadele, mille õppekeel on eesti keel, saab kandideerida kuni 25. juunini, sh nii bakalaureuse- kui ka magistritaseme õppekavadele.

Selleaastaste eriolukorrast tingitud riigieksamite ärajäämine EMTA vastuvõttu otseselt ei mõjuta. Keskharidus peab bakalaureuseõppesse kandideerijal hiljemalt augusti lõpuks küll käes olema, kuid üliõpilaskandidaatide pingerida tekib erialaeksami sooritusedukuse alusel. Eriolukorrast tingitud piirangute tõttu ei toimu 2020. aasta vastuvõtul muusikateooria katset. Vajaduse korral kontrollitakse kandidaadi solfedžo ja muusikateooria alaseid teadmisi ja oskusi erialaeksamil.

Enamik EMTA erialadest eeldab kandideerijatelt tõsist muusikalist ettevalmistust, kuid valikus on ka laiemapõhjalise vastuvõtuga alasid, kus nõuded pole nii erialaspetsiifilised – piisab muusikalise kirjaoskuse aluste tundmisest ja huvist siduda oma elu muusikaga. Muusikapedagoogika eriala kandidaatidelt ootame lisaks õpetamis- ja juhendamissoovi. Õppekava annab teoreetilise baasi ja praktilise kogemuse erinevates muusikastiilides, vastuvõtt toimub koori- ja rütmimuusika suunale.

Möödunud aastal uuenenud muusikateaduse ja muusikakorralduse bakalaureuseõppekava paneb võrreldes varasema ülesehitusega suuremat rõhku eriala praktilistele väljunditele. Õppekava eesmärk on pakkuda võimalust end teostada professionaalses muusikamaailmas muusikateadlase, muusika populariseerija või -korraldajana. Bakalaureuseõpingud annavad soodsa pinnase õpingute jätkamiseks nii muusikateaduse kui ka kultuurikorralduse magistriõppes.

Kultuurikorralduse magistriõppesse, kus stardib uus õppegrupp üle aasta, saab samuti käesoleval aastal kandideerida. Õppekava ülesehitus soosib individuaalset lähenemist ja võimaldab üliõpilasel kogu magistriõpingute vältel keskenduda ühele enda tõstatatud konkreetsele probleemile. Ingliskeelse õppekava läbimine varustab noore kultuurikorraldaja hea praktiliste kogemuste baasi ja professionaalsete kontaktide võrgustikuga.

Kuidas akadeemia üliõpilased oma erialasid ja õpinguid ise kirjeldavad, lugege SIIT.

Muusikaerialade sisseastumiseksamid toimuvad 26. juunist kuni 6. juulini, mil vastuvõtuperiood lõpeb.

Kandideerimistähtajad:

 • 3. juuni:
  Bakalaureuseõppekavadel, mille õppekeel on inglise keel
  Magistriõppekavadel, mille õppekeel on inglise keel
  Doktoritaseme õppekavadel
 • 25. juuni:
  Eestikeelsetel bakalaureuseõppekavadel
  Eestikeelsetel magistriõppekavadel

Avalduste esitamine toimub:

 • eestikeelsetel õppekavadel keskkonnas SAIS
 • ingliskeelsetel õppekavadel keskkonnas DreamApply

Lisainfo:
vastuvott@eamt.ee
tel 6675 709