Sisseastumine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse on täies hoos! Avaldusi ja teisi sisseastumisdokumente saab esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS 25. juunini (k.a).
Sisseastumiseksamid toimuvad 28. juunist 1. juulini. Eksamite täpne ajakava on leitav SIIT.

Info erialade ja sisseastumistingimuste kohta: Osakonnad ja erialad
Üldine sisseastumise info ja ajakava: Sisseastumine
Loe ka: Miks EMTA-sse õppima tulla?

Enamik EMTA erialadest eeldab kandideerijatelt tõsist muusikalist ettevalmistust, kuid valikus on ka laiemapõhjalise vastuvõtuga alasid, kus nõuded pole nii erialaspetsiifilised. Nende erialade – muusikapedagoogika, muusikatehnoloogia, pärimusmuusika, muusikateaduse ja muusikakorralduse, kultuurikorralduse – puhul piisab väiksemast kogemusest, kui on olemas meeletu huvi muusika või kultuuri vastu laiemalt.

Muusikapedagoogika eriala kandidaatidelt ootame lisaks õpetamis- ja juhendamissoovi. Õppekava annab teoreetilise baasi ja praktilise kogemuse erinevates muusikastiilides, vastuvõtt toimub koori- ja rütmimuusika suunale.
Loe ka: Miks õppida muusikapedagoogikat?

Muusikateaduse ja muusikakorralduse bakalaureuseõppekava paneb võrreldes varasema ülesehitusega suuremat rõhku eriala praktilistele väljunditele. Õppekava eesmärk on pakkuda võimalust end teostada professionaalses muusikamaailmas muusikateadlase, muusika populariseerija või -korraldajana. Bakalaureuseõpingud annavad soodsa pinnase õpingute jätkamiseks nii muusikateaduse kui ka kultuurikorralduse magistriõppes.
Loe ka: Miks õppida muusikateadust ja muusikakorraldust?

Kultuurikorralduse magistriõppesse saab samuti käesoleval aastal kandideerida. Peagi 20aastaseks saav kultuurikorralduse õppekava on alati olnud pidevalt arenev ja kasvav. Nii ka eeloleval sügisel – starditakse põhjalikult ümberkujundatud õppekorraldusega, lõimitud ülesandepõhise õppega ning uue rahvusvahelise üliõpilaste grupiga.
Loe ka: Miks õppida kultuurikorraldust?

Lisainfo:
vastuvott@eamt.ee
tel 6675 709