Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias avati täna, 18. oktoobril pidulikult prof Joachim Herzi (1924–2010) tuba. Toas on hoiustatud Herzilt akadeemiale annetatud rikkalik raamatu-, noodi- ja heliplaadikogu. Sündmus on osa täna toimunud Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli rahvusvahelisest seminarist “Opera as Imagination and Realization”. 

EMTA raamatukogu juhataja Ilvi Rauna sõnul on tegemist märkimisväärseima ja mahukaima annetusega, mis EMTA raamatukogule on tehtud. “Annetus koosneb ligi 8000 eksemplarist, kuid on oluline lisada, et kogu on tähelepanuväärne tervikuna. See on ühe 20. sajandil elanud entsüklopedisti kogu, mis räägib nii mõndagi tema enda kohta,” ütles Rauna.

1998. aastal sõlmis Herz Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Berliini Kunstide Akadeemia arhiiviga lepingu, mille kohaselt viimasele jäid pärast Herzi lahkumist tema arhiivimaterjalid, EMTAle aga mahukas raamatu- ja heliplaadikogu. Nende kogude transpordi Eestisse organiseeris lepingupõhiselt Berliini Kunstide Akadeemia arhiiv ja nende hoiustamise eest kannab hoolt EMTA. Materjal saabus Tallinnasse 2011. aastal 258 kastis ning tänaseks on üle 2000 heliplaadi, 540 noodi ning suurem osa ligi 5000 raamatust kataloogitud ning leidnud oma koha vastavatud toas.

“Herzi tuba on tema enda kavandatud, osa ta enda lavastusest,” sõnas üritusel Herzi toa loomise eestvedaja ja EMTA doktoriõppe keskuse juhataja, Joachim Herzi lesk Kristel Pappel, viidates lavastaja visionäärlikkusele ka oma loomingu ja pärandi käsitlemisel.

Toa avamisel viibisid ka Herzi sõber ja koostööpartner Arne Mikk ja Berliini Kunstide Akadeemia esindaja Stephan Dörschel, kes jagasid mälestusi Herzist.

Joachim Herz on 20. sajandi teise poole üks olulisemaid ooperilavastajaid ja -mõtestajaid. Herzil oli tihe side Eestiga, siin andis ta läbi aastate mitmeid meistrikursusi ning loenguid, 1997. aastal tõi ta Vanemuises lavale Händeli ooperi “Xerxes”. Herzi toa avamine leidis aset tema üheksandal surma-aastapäeval.

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli seminar toimub kuni 20. oktoobrini ning selle eesmärk on luua kontakt erinevate muusikateatri loominguliste osapoolte vahel: ooperi üle arutlevad libretistid, heliloojad, lavastajad, stsenograafid, dirigendid, lauljad jt. Seminari toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA projekt EMTASTRA, 2014-2020.4.01.16-0043).