Neljapäeval, 10. juunil kell 10 kaitseb kultuurikorralduse eriala üliõpilane Teele Siig magistritööd teemal „Making Sense of the 2019 Change in Administration of Estonian Museums“ (Eesti muuseumite halduspõhimõtetes aastal 2019 toimunud muudatuste lahtimõtestamine).

Kaitsmine toimub inglise keeles ja Zoomi keskkonnas.

Limiteeritud arvul külalistel on võimalik kaitsmist kuulata, andes oma soovist teada eelneva päeva õhtuks meiliaadressil anna.ranczakowska@eamt.ee.