Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pakub õppimisvõimalusi Ukraina sõjapõgenikele

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on alates Venemaa jõhkrast sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril tegelenud aktiivselt Ukraina kodanikest üliõpilaste abistamisega ning pakkunud õppimisvõimalusi Ukrainast saabuvatele sõjapõgenikele.

2022. aasta korraline vastuvõtt on lõppenud, kuid Ukraina sõjapõgenikel on jätkuvalt võimalik taotleda vastuvõttu VÕTA alusel. Eelkõige kehtib see nende Ukraina üliõpilaste kohta, kelle õpingud on kodumaal sõja tõttu katkenud. Vastuvõtt EMTA-sse sõltub vabade õppekohtade ja õppimisvõimaluste olemasolust konkreetsel erialal.

Kontakt:
Tiina Uibo
Välisüliõpilaste nõustaja
tiina.uibo@eamt.ee
+372 6675 722

Psühholoogiline abi:
Elina Kivinukk
EMTA psühholoog
elina.kivinukk@eamt.ee

Täiendav info Ukraina sõjapõgenikele: https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele

Toetus Ukraina teadlastele

Eesti Teadusagentuur (ETAG) toetab Eestisse saabuvate Ukraina teadlaste osalemist Eesti uurimisrühmade töös ja lühiajalist stažeerimist Eesti ülikoolides.

Täpne info: https://etag.ee/rahastamine/toetused-ukraina-teadlastele/

Ukraina doktorantide ja järeldoktorantide toetusmeede  

Nüüd saab esitada taotlusi põgenikest Ukraina doktorantide ja järeldoktorite toetusmeetme MSCA4Ukraine raames. Taotluse esitab teadlase palkamisest huvitatud organisatsioon (koostöös teadlasega) veebilehel: https://bit.ly/MSCA4UkrainePortal

Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt ja taotlusvoor jääb avatuks kuni eelarve on ammendunud. Esialgu on välja kuulutatud kolm tähtaega – 11. november 2022, 9. detsember 2022 ja 9. jaanuar 2023, kuid eesmärk on toetused teadlastele jagada võimalikult kiiresti. Seepärast on soovitus taotlused esitada 11. novembriks.

Kogu info ja vastused sagedastele küsimustele: http://www.sareurope.eu/msca4ukraine

EMTA heategevuskontsert Ukraina toetuseks

6. märtsil korraldas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia heategevuskontserdi Ukraina toetuseks. Sündmust saab järele vaadata siit: https://eamt.ee/emta-heategevuskontsert-ukraina-toetuseks/