Eesti Teadusagentuur (ETAG) toetab Ukraina teadlaste lühiajalist stažeerimist Eesti ülikoolides (kuni 3 kuud). Stažeerimise eesmärk on tutvustada Eesti ülikoolides toimuvat teadustöö korraldust, avardada Ukraina teadlaste võimalusi end ametialaselt täiendada ning soodustada laiemalt koostööd Eesti ja Ukraina teadlaste vahel. Meede algas 2022. aasta mais ja kestab aasta lõpuni.

Teiste Eesti ülikoolide kõrval pakub stažeerimise võimalust ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

Täpsem info:
Liina Jääts
liina.jaats@eamt.ee
+372 6675 808