Heidi Heinmaa. Eesti Muusikaloo Toimetised nr 4, Protestantlik kantoriinstitutsioon Tallinnas 16.-17. sajandil