Professor Allan Vurma sai rahastuse viieaastasele projektile “Vokalistide võimalused teksti arusaadavuse parandamisel – probleemid ja teaduslik baas.” EMTA ja TalTechi teadlaste koostöös elluviidava projekti eesmärgiks on teadusliku aluse loomine häälemoodustamise ning artikuleerimise optimaalsete strateegiate väljatöötamiseks, mis tagaksid laulmisel hea tasakaalu tekstiselguse ja muusikaliste kvaliteetide vahel (nt kantileensus, fraaside pingekaared) sõltuvalt ruumi akustilistest tingimustest ja mõjust, mis lähtub instrumentaalsaatest.

Teadur Brigitta Davidjants võitis järeldoktori grandi uurimistöö tegemiseks Helsingi Ülikoolis. Tema uurimisteema on “Marginaliseeritud identiteedid 1980.–1990. aastate Tallinna linnaruumi subkultuurses organiseerumises”. Vaatluse alla tulevad naispunkarid, venekeelsed tänavamuusikud ja futuristid, kelle kaudu antakse läbilõige subkultuursest organiseerumisest üleminekul hilissotsialismist postkommunismi.

Personaalse uurimistoetuse 2021. aasta taotlusvoorus sai taotleda väljaminevat järeldoktori granti (PUTJD), rühmagranti (PRG) ning stardigranti (PSG). Kokku menetleti 335 taotlust, millest rahastuse otsuse sai 79. Vooru eelarve oli 10,6 miljonit eurot. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia taotluste edukuse määr oli 100%.

Õnnitleme!