Avatud kursus „Kuidas kõnetab Adorno uue muusika filosoofia meid täna“

11.03.2022 kell 15:15
A-207

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöös Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooliga kutsub huvilisi osalema avatud kursusel “Kuidas kõnetab Adorno uue muusika filosoofia meid täna”.

Theodor W. Adornot (1903–1969) võib pidada üheks olulisemaks 20. sajandi kultuuri ja ühiskonnaelu mõtestajaks, keda peavad “omaks” nii filosoofid, sotsioloogid ja muidugi muusikateadlased. See on intensiivne eestikeelne kursus Theodor W. Adorno raamatu “Uue muusika filosoofia” (1949) teksti mõistmiseks ja sügavamaks analüüsiks. Akadeemik Jaan Rossi esmatõlkes ilmus nimetatud raamat eesti keeles 2020. aastal. Lisaks muusikateadlastele sobib kursus ka teiste valdkondade huvilistele, kes soovivad arendada oma silmaringi ja analüüsivõimet.

Kogenud EMTA õppejõudude sissejuhatavad loengud annavad ülevaate üldajaloost, muusika- ja kultuurielust ning filosoofia suundadest umbes 100 aastat tagasi, mis olid Adorno unikaalsete teooriate ja seisukohtade väljakujunemise taustsüsteemiks ja ajendiks. Loengud on illustreeritud muusikanäidetega.

Loengud ja seminarid toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Kursus lõppeb avaliku vestlusringiga Eesti Muusikateaduse Seltsi regulaarsel kevadkonverentsil Tartus. Kursus on hübriidvormis, soovi või vajaduse korral saab osaleda ka zoomi lingi vahendusel.

Oodatud on kõikide õppeastmete üliõpilased, õppejõud ja kõik huvilised, kellel on teema vastu huvi.

Osalemise võimalused ja registreerimine:

  • Doktorandid – osalemine kogu kursusel (loengud, seminarid, EMS konverentsi vestlusring Tartus) – 3EAP (piiratud kohtade arv, etteregistreerimisega)
  • Doktorandid ja teiste astmete üliõpilased – osalemine loengutes ja vestlusringi kuulamine – 2EAP (kohtade arv vaba, etteregistreerimisega)
  • Vabakuulajad (õppejõud, muud huvilised) – osalemine loengutes ja vestlusringi kuulamine (kohtade arv vaba, etteregistreerimisega)

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD.

 

Kirjandus:

Loengute jälgimisel on suureks abiks eelnev kirjanduse lugemine. Seminaridel osalemiseks on eelnev lugemine kohustuslik. Kirjanduse nimekirja leiate dokumendi lõpust.

Kava:

Reede, 04.02, EMTA, A402

15.15-16.45 loeng “Mis vaevab Adornot?” (prof. Toomas Siitan)
16.45-17.00 paus
17.00-18.30 loeng “Adorno kui poleemik” (dr. Aare Tool)

Reede, 18.02, EMTA, A402

15.15-16.45 loeng “Schönbergi ideede maailmast” (prof. Kristel Pappel)
16.45-17.00 paus
17.00-18.30 loeng “Igor Stravinski kui XX sajandi kameeleonheliooja” (prof. Jaan Ross)

Reede, 11.03, EMTA, A207

15.15-17.00 seminar T. W. Adorno “Uue muusika filosoofia” ptk “Schönberg ja progress”  põhjal (prof. Jaan Ross)

Reede, 01.04, EMTA, A207

15.15-17.00 seminar T. W. Adorno raamatu “Uue muusika filosoofia” ptk ”Stravinski ja restauratsioon” põhjal (prof. Jaan Ross)

 

Eesti Muusikateaduse Seltsi konverents aprillis Tartus (laupäev!) 23.04. Vestlusring “Kelle südames leidub koht Adornole?” (osalejad kinnitamisel, vestlusringi juhib dr. Marju Raju)

Info ja küsimused: Liina Jääts liina.jaats@eamt.ee

 

AVATUD KURSUSE Kuidas kõnetab Adorno uue muusika filosoofia meid täna” LUGEMISNIMEKIRI

04.02. (R)
Adorno, Theodor  W. 2020/1949. Uue muusika filosoofia. Tõlk. Jaan Ross
Sissejuhatus lk 11–35.
Järelsõna lk 218–230.

Ross, Jaan 2007. Kaksteist loengut muusikapsühholoogiast
ptk. 11 Theodor Adorno “Sissejuhatus muusikasotsioloogiasse kui Lääne muusikakultuuri mõtestamise katse” (lk 138–156).
Raamat kättesaadav ka veebis: https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:434814/369629/page/1

18.02. (R)

Pappel, Kristel; Kallastu, Andrus (koost.) 1990. Schönberg. Artiklite kogumik. Tallinn: Fratres.
Raamat kättesaadav ka veebis: http://www.schoenberg.ee/index2.php/index.php?sitesig=SB&page=SB_050_Publikatsioonid

Sealt lugeda:
Schönberg, Arnold. Varased aforismid. Lk. 7–8.
Schönberg, Arnold. Tonaalne või atonaalne? Lk. 52–54.
Stuckenschmidt, Hans H.  Arnold Schönberg. Lk. 20–28.
Laul, Rein. Keerulise saatusega muusikaklassik. Lk. 9–19.
Eensaar, Helena. Schönbergi Pierrot lunaire. Lk. 69–74.

Pappel, Kristel 1991. Schönberg, Mooses ja Jumala-idee.Teater. Muusika. Kino. Nr. 12, lk. 45–51.
Artikkel kättesaadav ka veebis: https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/41211

Schönberg, Arnold 1946. Uus muusika, vana muusika, stiil ja idee. Eestikeelse tõlke käsikiri, saadetakse laiali jaanuaris.

Jarustovski, Boriss 1973. Igor Stravinski. Tallinn: Eesti Raamat.

11.03. (R)

Adorno, Theodor W. 2020/1949. Uue muusika filosoofia. Tõlk. Jaan Ross
lk 35-131

01.04. (R)

Adorno, Theodor W. 2020/1949. Uue muusika filosoofia. Tõlk. Jaan Ross
lk 132-208