Doktoritöö kaitsmine. Anneli Tohver

20.12.2021 kell 13:30
C-405

ANNELI TOHVER kaitseb filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks tööd:

Pianisti koostöö balletiartistidega: koreograafiat toetava muusikalise interpretatsiooni otsinguil

Juhendaja: professor Kristel Pappel, PhD (EMTA)

Oponent: Mihhail Gerts, PhD (Tallinn/Berliin)

Doktoritööga on võimalik tutvuda SIIN ning trükisena EMTA raamatukogus.