Doktoritöö kaitsmine. Juhan-Henrik Uppin

14.06.2022 kell 12:30
A-402

JUHAN-HENRIK UPPIN kaitseb filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks tööd:

„Teppo-tüüpi lõõtspilli traditsioonilise mängustiili kujunemine 20. sajandil ja traditsiooniteadliku esituspraktika loomine“(The formation of the traditional playing style of the Teppo type diatonic accordion in the 20th century and creating a traditionally informed performance practice)

Juhendaja: vanemteadur Žanna Pärtlas, dr. phil.
Oponent: Ingrid Rüütel, dr. habil.

Doktoritööga on võimalik tutvuda SIIN ning trükisena EMTA raamatukogus.