Doktoritöö kaitsmine. Kirke Karja

20.12.2021 kell 11:00
C-405

KIRKE KARJA kaitseb filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks tööd:

Protsessimuusika elementidest jazzmuusika kompositsioonis ja improvisatsioonis

Juhendaja: professor Kerri Kotta, PhD (EMTA)

Oponent: Mihhail Gerts, PhD (Tallinn/Berliin)

Doktoritööga on võimalik tutvuda SIIN ning trükisena EMTA raamatukogus.

Doktorant Kirke Karja, jazzmuusika Foto: Renee Altrov