Doktoritöö kaitsmine. Kristiina Are

17.12.2022 kell 11:00
A-402

KRISTIINA ARE kaitseb filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks tööd:

„Dünaamika kujundamise võimalused basso continuo saates“
(“Possibilities of Textural Dynamics in Basso Continuo Accompaniment”)

Juhendaja: professor Kristel Pappel, PhD (EMTA)
Oponent: Mart Jaanson, PhD (EELK)

Doktoritööga on võimalik tutvuda SIIN ning trükisena EMTA raamatukogus.