Doktoritöö kaitsmine. Maarja Mitt-Pichen

13.09.2022 kell 14:30
A-402

MAARJA MITT-PICHEN kaitseb filosoofiadoktori (teatrikunst) kraadi taotlemiseks tööd:

„Mentaalsete ülesannete täitmise mõju näitleja hääle ja kõne omadustele“

(„The impact of using mental images on the quality of the actor’s voice and speech“)

Juhendajad: professor Allan Vurma, vanemlektor Anne Türnpu
Oponent: Kairi Tamuri, PhD (Eesti Keele Instituut)

Doktoritööga on võimalik tutvuda SIIN ning alates 22. augustist EMTA raamatukogus.