Doktoritöö kaitsmine. Mai Simson

30.11.2022 kell 14:30
A-402

MAI SIMSON kaitseb filosoofiadoktori (muusika) kraadi taotlemiseks tööd:

„Rudolf Tobiase oratooriumi „Joonas“ tekstikriitilisest redigeerimisest“ (On the critical editing of Rudolf Tobias’s oratorio „Jona“)

Juhendaja: professor Kerri Kotta, PhD (EMTA)
Oponent: Mihhail Gerts, PhD (Berliin)

Doktoritööga on võimalik tutvuda SIIN ning trükisena EMTA raamatukogus.