Elamusdisain. Täienduskoolituskeskuse kursus

24.09.2021 – 10.10.2021
kell 10:00
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskuse UUS kursus

Elamusdisain

Disainimõtlemise metoodikal baseeruv kursus muusikaõpetajatele, muusikutele, manageridele, sündmuste ja elamusteenuste loojatele

Kursuse autor ja koolitaja on Anu Leppiman, PhD, Dr. Soc.Sci, rahvusvaheliselt sertifitseeritud elamusekspert

Aeg:

 • 1. sessioon 24.–26. september 2021
 • 2. sessioon 8.–10. oktoober 2021

Koht: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tatari 13, Tallinn
Maht: 32 tundi
Maksumus: 160 eurot
Registreerumine: kuni 15. septembrini 2021 aadressil: sise.eamt.ee/tk

Kursuse eesmärk

 • Selgitada elamusdisaini alaste otsuste langetamiseks vajalikke teooriaid, mudeleid ja meetodeid;
 • õpetada kasutama peamisi elamus- ja teenusedisaini tööriistu;
 • harjutada praktilisi kliendiuurimusi.

Struktuur
Kursuse maht on 32 tundi ja see koosneb loengust, kahest seminarist ja grupitööst.

 • Loeng: tutvume disainimõtlemise olemuse ja mõistetega ning elamusdisaini protsessi planeerimisega.
 • Disainiuuring: viime läbi kliendiuurimuse, et teada saada, mida kuulaja, õpilane, kasutaja või tarbija tegelikult soovib.
 • Teenuse elamusdisain: tegeleme nii elamustoote arendamise kui ka teenusedisainist tuntud kuulaja, õpilase klienditeekonna disainimisega.
 • Prototüüpimine: loome oma uuele lahenduse ideele nähtava või käega katsutava kuju, mida on võimalik testida, edasi arendada ja kasutada oma igapäevatöös.

Õpiväljundid
Kursuse läbinud õppija:

 • tunneb elamusdisaini teoreetilisi aluseid;
 • tunneb disainimõtlemise metoodikat;
 • oskab rakendada peamisi elamusdisaini tööriistu;
 • oskab disainida elamusteenuseid.

Väärtuse loomine kuulajale, õpilasele või kliendile toimub elamuste disaini kaudu. Tule kursusele, et Elamusdisaini oskusi omandades suurendada oma konkurentsivõimet!