Meistrikursus heliloojaile. Pēteris Vasks

22.05.2023 kell 12:00
A-404, B-201

PĒTERIS VASKS (Riia, Läti)
22. mail kell 12.00 loeng “Pēteris Vasks about his own music” A-404
kell 14.00-17.00 individuaaltunnid B-201

Läti tunnustatud helilooja Pēteris Vasksi looming on kuulajat sügavalt puudutav. Sündinud 1946. aastal väikeses Läti linnas Aizputes sealse kiriku pastori Arvīds Vasksi ja tema musikaalse abikaasa Ludmila Vasksi peres, kirjutas ta oma esimesed kompositsioonid juba varajases nooruses. Ta õppis viiulit ja mängis seda kohalikus orkestris. Kolinud teismelisena kodulinnast Riiga, hakkas ta õppima kontrabassi ja mängima õpilasorkestrites. Aastatel 1964–1970 jätkas ta kontrabassiõpinguid Leedu Riiklikus Konservatooriumis Vilniuses, töötades samal ajal nii Läti kui Leedu orkestrites. Ta jätkas tegelemist ka heliloominguga asudes õppima Valentinus Utkinsi juhendamisel Riias Läti Riiklikku Konservatooriumi, mille lõpetas 1978. Alates 1970. aastate lõpust heliloojana on Vasks loonud originaalse muusikastiili, mida kriitikud on kirjeldanud kui spirituaalset, jõuliselt sugestiivset ja rikkalikult väljendusrikast. Kogu Vasksi loomingut juhib humanistlike ideaalide traagiline dihhotoomia, mida sümboliseerib looduse avarus ning vägivalla ja meeleheite ajalooline reaalsus.

Vasksi muusikat seostatakse sageli ka Läti iseseisvusvõitlusega, sest tema üks tuntumaid teoseid, aastatel 1990–1991 loodud sümfoonia „Voices“ peegeldab sümboolselt ja ajalooliselt Läti samme vabaduse poole. Sügavalt Läti rikkalikku rahvatraditsiooni juurdunud teos viib kuulaja teekonnale vaikusest esile kerkivate loodushäälte ajatust ilust meeleheite südantlõhestavasse kakofooniasse ja sealt tagasi vaikusesse. Kriitikud hindavad Vasksi loominu originaalsust, iseloomulikku hingestatust ja meloodilist peenust, aga ka väljenduse universaalsust, mis identifitseerib Vasksi kui Euroopa suurhelilooja.