Neljapäeval, 13. oktooberril kell 16.30 räägivad Eesti Muusika – ja Teatriakadeemia orelisaalis Valdur Mikita ja Sabine Burger laulmisest ja raamatust “laulan laevatäie”. Fotograaf Sabine Burger vaatab eesti kultuuri väljastpoolt tulnud šveitslase vaatenurgast, kuid Valdur Mikita sisemisest perspektiivist.

“Raamatus on kõike – juurtest latvadeni – ainult mõtle ja ümise kaasa, sugupõlvede laulutung veres vemmeldamas. Lausa tiibadega olendi tunne tekib, nagu Lauri Sommergi laulu kohta kirjutab.“ (Raamatu lugeja)

„Hääl on inimestel nii isiklik ja iseloomustav märk. Niimoodi oli minu soov, et raamat näitaks isiklikult ja poeetiliselt, mitte teaduslikult, kuidas laulmine inimestele mõjub ja miks ta laulab. Ja seda erinevates kihtides, kas iseenda jaoks, seltsielu jaoks, rahva jaoks. Ja laulmine kui väljendusvorm, kui tavalised sõnad enam ei suuda öelda, mis hinges on. Või seal, kus laulud avavad võimaluse maagilise maailmaga või jumalaga kõneleda. Laulupeod on minu jaoks nähtav püramiiditipp, mis paistab ka välismaale, mind aga huvitas samuti, kuidas inimene laulab tavalises elus, näiteks köögis, saunas, sünnipäevadel. Või kuidas koor on lauljatel nagu perekond ja peale muusikat on seltsielu ka oluline põhjus, miks keegi kooris laulab.“ Sabine Burger

Raamatu autorid: Sabine Burger, Lauri Sommer, Valdur Mikita, Eero Raun, Ly Seppel, Kristiina Ehin
www.laulanlaevataie.ee