Pühapäeval, 4. oktoobril algusega kell 15.00 olete väga oodatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia black box’i osalema EMTA vilistlaskogu üldkoosolekul!

Saame üle pika aja uuesti kokku, vaatame tagasi möödunud aastale, peame tulevikuplaane ning valime vilistlaskogule järgmiseks kolmeks aastaks juhatuse.

Pärast üldkoosolekut on soovijatel võimalik osaleda kell 17.00 algaval “101 suures saalis. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkester” kontserdil.
Üldkoosoleku pakutav päevakord:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Päevakorra kinnitamine
3. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektori prof Ivari Ilja tervitus
4. Juhatuse aruanne 2019. aasta tegevusest
5. Revisjonikomisjoni hinnang 2019. aasta majandusaasta aruandele
6. Juhatuse liikmete valimine
7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
8. Muud küsimused
Palume oma osavõtust teada anda vilistlaskogu@eamt.ee, et teaksime arvestada ning kindlustada istekohad sümfooniaorkestri kontserdil. Samuti ootame väga kandidaate juhatusse ja revisjonikomisjoni!
Tuleme kokku, hoiame kokku!