3. veebruaril tegid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorandid Peeter Margus, Mantas Šernius ning Maila Laidna koos Kölni Muusika- ja Tantsukõrgkooli üliõpilastega esimese digitaalse ansambliproovi Mozarti klaverikvartetiga g-moll KV 478 ja Riho Esko Maimetsa teosega „Sinikõrgustele“ kahele klaverile.

Avalik proov sai teoks LoLa (Low Latency Audio Visual Streaming) süsteemi vahendusel, mida EMTA poolt koordineeris tehnoloogiakeskus Nikita Shishkovi juhtimisel. Edaspidi kohtutakse veel nii virtuaalselt kui ka Kölnis kohapeal ning 12. mail on kavandatud teoste esitamine pidulikul virtuaalsel kontserdil LoLa süsteemi vahendusel.

Virtuaalne ansamblimäng on loovuurimuse üks potentsiaalseid valdkondi, nagu märkis diskussioonil sellise koostöö idee autor prof Evelyn Buyken Kölnist. Sama rõhutas ka Tallinnas mõttevahetust suunanud EMTA õppejõud Kristi Kapten.

LoLa-alane koostöö on osa ERASMUS+ programmi Strategic Partnership projekti RAPP Lab – Reflection-based Artistic Professional Practice (Refleksioonipõhine professionaalne loomepraktika) uurimistegevusest. Projekti RAPPLab kuulub kuus Euroopa muusikakõrghariduse asutust ning EMTA-s vastutavad selle eest Theodore Parker, prof Kristel Pappel ja Hanneleen Pihlak.