Jäta navigatsioon vahele
Jäta mobiili navigatsioon vahele
KONTAKTID KONTSERDID JA ETENDUSED

 

Avatud on vastuvõtt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia loovuurimuslikku doktoriõppesse teatrikunsti alal.

Nominaalne õppeaeg doktoriõppes on neli aastat. Kandideerida võivad kõik, kellel on eelnevalt omandatud magistrikraad (või sellega võrdsustatud kraad) ning keda huvitab loomepõhine uurimus teatrikunsti suunal. Vastu võetakse kolm paremat üliõpilaskandidaati, kellele pakutakse doktorant-nooremteaduri ametikohta. Vastuvõtukomisjonil on õigus moodustada täiendavaid ametikohti doktorant-üliõpilastele ja teadmussiirde doktorandidele.

Teatrialasest loovdoktorantuurist huvitatud kandidaatidel palume konsultatsioonideks ja loomingulise projekti aruteluks endast märku anda teatrikunsti doktoriõppe koordinaatorile Madli Pestile 22. aprilliks 2024 aadressil madli.pesti@eamt.ee

Sisseastumisdokumentide esitamise tähtaeg on 10. mai 2024.

Täpsem info doktoriõppe keskuse kodulehel.

 

21. detsembril kaitses Erik Alalooga edukalt filosoofiadoktori (teater) kraadi tööga „Meisterdamise süsteemse meetodi väljatöötamine objektiteatrile“.

Töö juhendaja oli Madli Pesti, loominguline kaasjuhendaja Taavi Kerikmäe, konsultant Andrus Laansalu.

Töö retsensendid olid Raivo Kelomees (PhD, EKA) ja Luule Epner (PhD, EMTA).

Töö oponent kaitsmisel oli Raivo Kelomees.

Doktoritööga saab tutvuda siin: https://eamt.ee/uritused/doktoritoo-kaitsmine-erik-alalooga/

Fotol vasakult: Luule Epner, Madli Pesti, Erik Alalooga, Andrus Laansalu ja Raivo Kelomees.

Palju õnne!

 

 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktoriõppes on avatud üks õppekava: muusika ja teatrikunst.

Õppekaval on kaks suunda:
1. muusikateaduslik suund;
2. loovuurimuslik suund muusika või teatri valdkonnas.

Vastavalt suunale koosneb õppekava teaduslikust doktoritööst ja doktoriõpingutest või loovuurimuslikust projektist ja doktoriõpingutest. Nominaalne õppeaeg on 4 aastat. Täiskoormusega doktoriõpe on tasuta. Rohkem infot: https://eamt.ee/erialad/doktorioppe-keskus/sisseastumine/

Sel aastal pakume doktoriõppesse sisseastujatele järgmisi konsultatsiooniaegu (vastavalt vajadusele nii eesti kui ka inglise keeles):

reedel, 14. aprillil kell 11.00–13.00 Zoomis
teisipäeval, 18. aprillil kell 13.00–14.00 ruumis A202 ja Zoomis

Konsultatsioone viib läbi professor Kristel Pappel.

Osalejatel palume registreeruda hiljemalt konsultatsioonile eelneval päeval kell 17.00 telefonil 6675 709 või e-posti aadressil: margit.vosa@eamt.ee.

Teatrikunsti loomingulisest doktoriõppest huvitatud loomeinimestel palume täiendava info saamiseks vaadata siia: https://eamt.ee/vastuvott-teatrikunsti-doktorioppesse/