Alates esmaspäevast, 2. novembrist 2020:

  • Avaneb muusika- ja teatriakadeemia õppehoone peauks ainult kaardiga.
  • Õppehoones võib toimuda ainult muusika- ja teatriakadeemia õppe- ja teadustööga seotud tegevus. Ülejäänud proovid, tunnid või muu tegevus, mis kaasab majaväliseid inimesi, on kategooriliselt keelatud.
  • Külalised pääsevad hoonesse erandkorras, iga külaline peab end valvelauas registreerima (sisestama registreerimislehele oma nime, tooma ära põhjuse, miks õppehoonet on vaja külastada, ja keda soovitakse külastada).
  • Muusika- ja teatriakadeemia suures saalis ning black boxis toimuvate kontsertide ja etenduste külalised saavad hoonesse ainult Sakala tänava poolsest sissepääsust. Kammersaalis toimuvate kontsertide külalised registreeritakse akadeemia peahoone valvelauas.
  • Raamatukogusse pääsemiseks palume helistada telefonil: +372 6675 751 (teavikuid saab ette tellida e-postiaadressil: rmtk@eamt.ee).

Püsime terved!