Seoses koroonakriisi kiire halvenemisega kehtestab valitsus 1. märtsist 2021 COVID-19 tõkestamiseks üle-Eestiliselt rangemad reeglid, mis jäävad praeguse kava kohaselt kehtima märtsikuu lõpuni. INFO ON TÄIENEV! Vt ka: https://www.kriis.ee/et

Muusika- ja teatriakadeemias hetkeinfo alusel 1. märtsist 2021 kehtima hakkavad uued piirangud:

  • Kogu teoreetiline õpe toimub distantsilt (kaugõppe vormis). Akadeemias kohapeal on lubatud vaid individuaalsed konsultatsioonid. Kui õppejõud soovib kaugõppe loengu jaoks kasutada oma tunniplaanilist klassiruumi, siis see on võimalik, kuid üliõpilasi samal ajal klassis olla ei tohi.
  • Jätkuvalt on lubatud individuaaltunnid ja individuaalne harjutamine.
  • Muu praktiline õpe (sh pianist-kontsertmeistri(te)ga erialatunnid) on lubatud vaid juhul, kui kantakse maski ja hoitakse vähemalt kahemeetrist distantsi kõigi ruumis viibivate inimeste vahel (näiteks erinevates ansamblitundides).
  • Kahe kontsertmeistriga dirigeerimistunnid tuleb üle viia suuremasse ruumi.
  • Õppetöö, mida nimetatud piirangutega pole võimalik läbi viia (näiteks tantsu-, liikumis-, näitlejatöö ja ooperiklassi tunnid) tehakse järele aprillis–juunis.
  • EMTA peahoonesse pääseb vaid isikustatud magnetkaardiga. Kõigi teiste jaoks on majja sisenemine keelatud. See piirang laieneb ka pedagoogilise praktika ja teiste õppeasutuste õpilastele (koostatud õpilaste nimekirjad hoiab administratsioon alles ja loodetavasti saab neid alates aprillikuust taas kasutusele võtta). Palume kõigil akadeemia liikmetel välisuksel jälgida, et teiega koos ei siseneks õppehoonesse mõni majaväline inimene.
  • EMTA saalides kontserte ja etendusi märtsikuus ei toimu. Kontserdi- ja etenduskeskus võtab iga plaanitud ürituse korraldajaga eraldi ühendust. Kõikide erijuhtude puhul palume võtta ühendust: kontsert@eamt.ee.
  • Haigestumisest, positiivsest koroonaproovist ja lähikontaktseks määratlemisest tuleb viivitamatult teavitada personalijuhti: Sirje Tuulberg: 6675 705, sirje.tuulberg@eamt.ee.
  • Üliõpilastel tuleb võimalikust haigestumisest teavitada õppeosakonna juhatajat: Jane Kreek: 6675 711, jane.kreek@eamt.ee.

NB! Akadeemia hoonetes on maski kandmine kohustuslik.
NB! Vähimagi haigusnähu korral tuleb jääda koju.
NB! Koroonaviirusesse nakatumise kahtluse korral peab kuni testi tulemuse selgumiseni püsima isolatsioonis.
NB! Kõigist võimalikest viirusega seotud riskidest ja ohtudest palume kindlasti informeerida rektoraati.

PÜSIGEM TERVED!