Esmaspäeval, 18. oktoobril jõudis lõpule pikk protsess, mille käigus leppisid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektoraat ning akadeemia ametiühing kokku kollektiivlepingu uuendatud sisus.

Lepingu allkirjastasid pidulikult senati ruumis rektor Ivari Ilja ja ametiühingu usaldusisik Olga Tungal. Dokumendiga saab tutvuda siin.

Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötajate ja tööandja vahel, millega saab kindlaks määrata töötamise tingimused. Kollektiivlepingu sõlmimist, kehtimist, lõppemist ja sisu reguleerib kollektiivlepingu seadus.

 

Foto: Evelin Värva