Mis võiks ühendada näiteks kontsertreise Itaalias, distantsõppe juurutamist Norra Muusikaakadeemias, assisteerimist Karlsruhe Muusikakõrgkoolis, töötamist helilooja stuudios Roomas, stažeerimist etenduskunstide vabaühenduses Berliinis või etenduse väljatoomist Milano teatris Teatro Out Off? Vastus on lihtne – Erasmuse programm, mis toetab üliõpilaste ja vilistaste eneseteostusvõimalusi ka pärast ülikooli lõpetamist.

Välismaal sooritatud praktika annab üliõpilastele suurepärase rahvusvahelise kogemuse, mis omakorda on tugevaks eeliseks tööturul. Võimalusi on palju ja erinevaid, samas praktikale minek eeldab osalejalt suuremat iseseisvust ja initsiatiivi, kuivõrd praktika sooritamiseks sobiv organisatsioon tuleb leida üliõpilasel endal.

Praktika võib toimuda mis tahes asutuses (ettevõte, stuudio, kõrgkool, orkester, festival jne), mille tegevusala ja profiil sobivad üliõpilase erialaga. Võimalike praktikabaaside kohta leiab infot EMTA kodulehelt. Praktikat saab teha ka vilistlasena, kuid Erasmus+ stipendiumi peab sel juhul taotlema juba enne ülikooli lõpetamist.

Miks mitte…

…minna orkestripraktikale nagu metsasarve vilistlane Jaewook Sung

…osaleda rahvusvahelise erinevaid kunstidistsipliine ühendava kollektiivi ettevõtmistes nagu kaasaegsete etenduskunstide vilistlane Lea Blau (Sekulic)

…abistada kaugõppe lahenduste väljatöötamisel nagu helirežii vilistlane Karl Erik Laas

…tegeleda vabatahtlikega Eurovisioonil nagu kultuurikorralduse tudeng Abdulla Tural.

Vaata lähemalt: https://eamt.ee/valiskoostoo/vahetusopingud/erasmus-opingud/erasmus-valispraktika/

Kontakt:

Mari Köhler
Erasmuse koordinaator
Tel 667 5760
mari.kohler@eamt.ee