Erasmus+ välispraktika

 

 


Erasmus välispraktika annab EMTA tudengitele võimaluse sooritada praktika mõne teise Euroopa riigi ettevõttes või organisatsioonis. Praktika sooritamiseks tuleb leida vastuvõttev organisatsioon üliõpilasel endal. Selleks võib olla mis tahes asutus (sh kõrgkool), ettevõte, stuudio, orkester vmt, mille tegevusala ja profiil sobivad üliõpilase erialaga. Loe praktika kohta lähemalt SIIT.

 

Võimalikud praktikabaasid


Praktikabaasi leidmisel võib abiks olla: https://erasmusintern.org/

Samuti tasub tutvuda SA Archimedes poolt kokku pandud praktikabaase vahendavate organisatsioonide nimekirjaga (pdf). Nimekiri ei ole lõplik ning koostaja ei vastuta organisatsioonide tegevuse eest. Praktikabaasi otsimisel tuleb lähtuda ennekõike enda eriala praktika nõuetest. 

Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond, kultuurikesksus vms).

 

Kandideerimine


ERASMUS praktikataotlusi võib esitada õppeaasta jooksul, hiljemalt 2 kuud enne praktikaperioodi algust. Vilistlaspraktika jaoks tuleb sooviavaldus esitada kindlasti enne lõpetamist!

Enne praktikale minekut tuleb kolmepoolselt (üliõpilane, EMTA, vastuvõttev organisatsioon) sõlmida praktikaplaan/praktikaleping (doc), millega pannakse paika üliõpilase individuaalne praktikaprogramm väliskõrgkoolis/praktikabaasis.

EMTA partnerülikoolide nimekiri avaneb SIIT. Korraga on võimalik kandideerida kolme kõrgkooli/praktikabaasi.

 

Praktika tingimused


  • Praktika miinimumperiood on 2 kuud ja maksimum 12 kuud. 
  • Vilistlaspraktika peab toimuma 12 kuu jooksul pärast lõpetamist ning eeldusel, et viimasel õppeastmel ei ole ära kasutatud Erasmus+ stipendiumi limiiti (12 kuud).
  • Ka praktikandil tuleb teha keeletest vastuvõtva organisatsiooni asjaajamiskeeles.
  • Erasmus praktikandil on kohustuslik sõlmida nõuetekohane kahju-, ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus terveks praktikaperioodiks. Kindlustuse kohta võib lähemalt uurida SIIT.