Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg (3544×2051)

Alates 2009. aastast on EMTA nelja ülikooli (TÜ, TLÜ, EMTA, EKA) ühendava Kultuuriteaduste jakunstide doktorikooli (KTKDK) liige ja koordineeris 2009-2015 selle tegevust.

2016. aastal hakkas Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli koordineerima Tallinna Ülikool prof Marek Tamme juhtimisel.

KTKDK soovitud tulemuseks on kultuuriteaduste integreeritum ja interdistsiplinaarsem tase, ülikoolidevaheline tihe koostöö (sh ühised ainekursused, kraadiõppurite mobiilsus), väliskompetentsi suurem osakaal kraadiõppes, teadus- ja õppetöö tugevam side. Projekti kaasatud kõrgkoolide jaoks tähendab see kompetentsi kasvu, mida ei ole võimalik eraldi saavutada. Laiemal tasandil tähendab see oluliselt avarama silmaringiga haritud inimeste osakaalu, kes oma väärtushinnangute ja teadmistega avaldavad soodsat mõju ühiskonna arengule. Oma tegevusega toetab doktorikool mitmekülgset noore haritlaskonna ettevalmistamist muutuvas sotsiaalmajanduslikus olukorras toimetulekuks.

Aastatel 2016–2022 kuuluvad doktorikoolid „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” (ASTRA) alla.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias tegutseb doktorikool ASTRA projekti EMTASTRA raames (2014-2020.4.01.16-0043), mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
Doktorikooli rahastusperiood: 01.01.2016–31.08.2022.

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli koduleht: ktkdk.edu.ee

 

 

Meie üritused


7.–8. oktoobril 2021 toimub “Seminar on artistic action research”. Lektor Anu Koskinen (University of Arts, Helsinki). Lisainfo

26.-28. aprillil 2021 toimus Marion Jõepera töötuba “Dramaturgy as user Experience Design. Lisainfo

23.-24. aprillil 2021 toimus ooperiseminar “Opera as Imagination and Realization 2”. Lisainfo

9.-10. novembril 2020 toimus Hanna Guttormi (Helsinki Ülikool) seminar “Writing in artistic (and autoethnographic) research”. Lisainfo

16.-18. detsembril 2019 toimus seminar “Introduction to Artistic Research: Methods and Approaches” (prof Ana Sánchez-Colberg).

16.-17. novembril 2019 toimus konverents “Explaining universe – systems, humans and arts. Dedicated to 100th anniversary of Udo Kasemets”. Lisainfo

18.-20. oktoobril 2019 toimus seminar “Opera as Imagination and Realization”. Lisainfo

13.-14. mail 2019 toimus prof Paweł Kamiński (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Varssavi, Poola) seminar “Interaktiivne interpretatsioon ja helilooming”/ “Interactive Performance”. Lisainfo

2.-3. mail 2019 toimus rahvusvaheline konverents “Urban and Court Culture in the Early Modern Baltic Sea Region” / “Stadt- und Hofkultur im Ostseeraum in der Frühen Neuzeit”. Rohkem infot doktorikooli kodulehel.

4.-5. märtsil 2019 toimus Pilvi Porkola seminar “Approaches to artistic research” Lavakunstikooli doktorantidele.

18.-19. veebruaril 2019 toimus autoetnograafiline seminar doktorantidele, õppejõuks oli Päivi Järviö (DocMus) Sibeliuse Akadeemiast.

09. novembril 2018 toimus loeng-etendus “Sisenemine sisenemisse” (autorid Henri Hütt ja Veiko Tubin) ja ümarlaud doktorantidele. Lisainfo

28. oktoobril – 4. novembril 2018 toimus Rahvusvahelise Nüüdismuusika Festivali AFEKT2018 sümpoosium, mis keskendub festivali peaheliloojate Helmut Lachenmanni, Rebecca Saundersi ja Enno Poppe loomingule. Lisainfo

4.-5. mail 2018 toimus KTKDK ja EMTA lavakunstikooli koostöös rahvusvaheline konverents “Ettekääne. Ruum. Performatiivsest ruumist etenduskunstides”. Lisainfo

16.-20. aprillil 2018 toimusid Zenaida des Aubris’i loengud ja seminarid teemal “How to kickstart your professional career”.

15. aprillil 2018 toimus loomedoktorantide ingliskeelne ühisseminar (koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga).

Oktoober 2017 – mai 2018 toimus EMTA lavakunstikoolis loengusari RUUM, kus tunnustatud tegijad erinevatelt loomealadelt avasid oma loomingulise suhte ruumiga. Lisainfo

18. novembril 2017 toimus loomedoktorantide eestikeelne ühisseminar (koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga).

19.-20. oktoobril 2017 toimus akadeemiline seminar “Kuidas meist said protestandid: reformatsioonikultuuri levik Eestis“.

19.-20.  aprillil 2017 toimus akadeemiline seminar “Gender and Sexualities in (post)Soviet/ (post)Socialist Music, Theater and Visual Arts”. Lisainfo.

13. märtsil 2017 toimus seminar loomepõhisest uurimusest (artistic research) ning selle juhendamisest. Seminari viis läbi Orpheuse instituudi (Gent) direktor Peter Dejans, kes on loomepõhise uurimise üks alusepanijaid ja arendajaid. Peatähelepanu oli suunatud doktoriõppele, aga ka interpreteerivate alade ja heliloomingu õppejõudude uurimispotentsiaalile. Seminarile olid oodatud eelkõige juhendajad. 14. märtsil viis Peter Dejans läbi konsultatsioone doktorantidele ja osales konsultandina muusika- ja teatridoktorantide konverentsil.

19. ja 20. oktoobril 2016 toimus EMTAs doktorikooli konverents Multimedia Composition: Fine Arts and New Technologies. Konverents toimub koostöös 15. rahvusvahelise nüüdismuusika festivaliga AFEKT (www.estivalafekt.ee).