Eesti doktorikool

Eesti doktorikool on loodud doktoriõppe kvaliteedi edendamiseks. Doktorikooli tegevuse eesmärgiks on toetada Eesti ülikoolide doktorantide interdistsiplinaarset ja rahvusvahelist koostööd ning võimaldada doktorantidele täiendavat õpet, tõsta doktoritööde kvaliteeti ja pakkuda doktorantide juhendajatele võimalusi enesetäiendamiseks. Tegevuse elluviija on Tartu Ülikool.

Doktorikooli on kaasatud elluviija partneritena kõik Eesti ülikoolid: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Ülikool. Doktorikooli kaudu korraldatakse üritusi, mis ei ole õppekavapõhised, kuid toetavad õpiväljundite saavutamist (nt temaatiline seminar, konverents, suve- või talvekool, intensiivkursus vms õpisündmus) ja võiksid huvi pakkuda kõikidele doktorantidele või nende juhendajatele. Ühine doktorikool suurendab interdistsiplinaarsust ja tagab doktorantidele paindlikumad, uurimistöö spetsiifikast lähtuvad valikuvõimalused.

Ühise doktorikooli alla moodustatakse kuus valdkondlikku haru. Valdkondliku haru tegevuse temaatiline fookus on seotud selle haru teadusvaldkonnaga. EMTA kuulub Eesti doktorikooli humanitaarteaduste ja kunstide harusse, mille juhtpartner on Tallinna Ülikool.

Doktorikooli tegevust rahastatakse Eesti riigi ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF+) eelarvest 1. september 2023 kuni 31. august 2029. Projekti „Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ (2021-2027.4.04.24-0003) kaasrahastab Euroopa Liit.

Üritused


Loovuurimuse seminar „Kuidas ma uurin“
24. aprillil 2024 kl 11-14.30 EMTA-s (A103)

Seminaril arutavad loovuurimuse doktorandid vabas vormis, praktiliste näidete abil, milline on nende doktoritöö uurimisprotsess. Oma uurimuste seisu tutvustavad doktorandid EMTAst ja EKAst. Lisainfo

 


Aastatel 2009–2023 oli EMTA nelja ülikooli (TÜ, TLÜ, EMTA, EKA) ühendava Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli (KTKDK) liige ja koordineeris selle tegevust 2009–2015.