Sisseastumine

Muusikaõpetaja

Sisseastumiseksam TLÜ ja EMTA muusikaõpetaja õppekavale koosneb loomingulisest konkursist ja kutsesobivuskatsest.

Muusikaõpetaja magistriõppekava sisseastumiseksamid toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Eksam koosneb loomingulisest konkursist, intervjuust ja kutsesobivuskatsest. Täpne kellaaeg teatatakse üliõpilaskandidaadile hiljemalt üks tööpäev enne vastuvõttu meiliteel.

 

1. Loominguline konkurss, mille raames tuleb kandidaadil:

    • esitada omal valikul laul a cappella;
    • esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga;
    • komisjoni poolt antud laulule kujundada klaverisaade (meloodia + harmoonia, ilma laulmiseta);
    • muusikateoreetiliste teadmiste eksam*. Faili nõuetega leiab siit
    • suuline intervjuu, millel keskendutakse muusikalistele ja üldkultuurilistele teemadele ning arutletakse võimaliku uurimisteema üle.

*Muusikateooria sisseastumiseksami võib ühitada muusika-alase bakalaureuseõppe muusikateoreetiliste ainete lõpueksamiga.
Bakalaureuseõppest muusikateoreetiliste ainete lõpueksami tulemus kehtib magistriõppe sisseastumiseksamina kuni kolm aastat alates lõpetamise aastast.

 

2. Kutsesobivuskatse
Kutsesobivuskatse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.

 

Täpsem informatsioon:
TLÜ Muusikaõpetaja magistriõppekava juht dotsent Vaike Kiik-Salupere (vaike.kiik-salupere@tlu.ee, 56 827 550)
EMTA Muusikaõpetaja magistriõppekava juht professor Kristi Kiilu