Nõu ja abi

Akadeemilise nõu ja abi saamiseks on üliõpilasel võimalik pöörduda õppeosakonda õppekorralduse spetsialisti või õppeosakonna juhataja poole.

Pöördu õppeosakonda, kui

  • sul on tekkinud akadeemiline mahajäämus;
  • soovid abi õpingukaardi koostamisel või korrigeerimisel;
  • vajad abi seoses akadeemilise puhkusega;
  • tunned, et sinu õigusi on rikutud;
  • sa ei ole rahul pakutavate õppetingimuste või õppekorraldusega.

Õppeosakonna töötajal on õigus pöörduda üliõpilase poole ning leida koostöös lahendus, kui üliõpilasel on tekkinud akadeemiline mahajäämus ja üliõpilane ei ole näidanud üles initsiatiivi oma õppevõlgnevuste likvideerimisel.

Üldinfo:
Jane Kreek, tel 6675 711, e-post: jane.kreek@eamt.ee

Akadeemiliste osakondade info:
Lilian Rajavee-Salundo (KL, KP, PP, LA, KA, SA), tel 6675 708, e-post: lilian.rajavee-salundo@eamt.ee

Katrin Puur (KD, JM, PM, MP, IP, KK, IM), tel 6675 712, e-post: katrin.puur@eamt.ee

Leelo Kadarpik (MT, KO), tel 6675 713, e-post: leelo.kadarpik@eamt.ee

Margit Võsa (doktoriõpe, VÕTA, vastuvõtt), tel 6675 709, e-post: margit.vosa@eamt.ee

Angela Mooste (LK, TK), tel 6272 862, e-post: angela.mooste@eamt.ee

Liina Jääts (CPPM), e-post: liina.jaats@eamt.ee

Psühholoogilise nõustamise kohta loe SIIT

Karjäärinõustamise kohta loe SIIT