Mikrokraadiprogramm: Muusikapedagoogika

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia avab eeloleval sügisel aastase eriprogrammi, mille alusel on võimalik õppida muusikapedagoogikat ning omandada sellel erialal mikrokraad.

Mikrokraadi programm koosneb muusikapedagoogika eriala õppekava ainetest, mis keskenduvad muusika õpetamisele lasteaias ning I-II kooliastmes. Läbitud ainete eest saadud ainepunkte on võimalik kasutada hilisemas kraadiõppes. Programmi maht on 20 ainepunkti, õppetöö on tasuline ning lõpetajale väljastab EMTA täienduskoolituskeskus vastava tunnistuse.

Õppetöö toimub nädalavahetustel 1 kord kuus, samuti sessioonidena koolivaheaegadel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, aadressil Tatari 13, Tallinn. Õppetöö on eesti keeles.

Mikrokraadi programm on mõeldud muusikutele, kes soovivad

 • alustada muusikaõpetaja eriala omandamist

või muusikaõpetajatele, kes soovivad

 • värskendada varasemalt omandatud erialaseid teadmisi,
 • täiendada ning süvendada teadmisi muusikapedagoogika eriala põhiainetes.

Õppeained mikrokraadi omandamiseks muusikapedagoogika erialal (kokku 20 EAP):

1. Põhikooli ja gümnaasiumi muusikaõpetuse didaktika (KMX020, 4 EAP)
2. Koolieelik ja muusika (KMX030, 3 EAP)
3. Vokaaldidaktika (LAH841, 2 EAP)
4. Rütmika muusikaõpetuses (KMX360, 3 EAP)
5. Z. Kodály metoodika ja relatiivne solfedžo (KMX320, 4 EAP)
6. Loovuspsühholoogia (KMX520, 2 EAP)
7. Suhtlemispsühholoogia (KMX510, 2 EAP)

Osalemise tingimused ja maksumus

 • Muusikapedagoogika eriala mikrokraadi taotlejal on vajalik eelnev muusikaline haridus ja/või muusika õpetamise kogemus.
 • Programmi maksumus on 1650 eurot, EMTA sõlmib osalejatega õppelepingud.
 • Programm avatakse kui osalejaid on vähemalt 8.

Registreerimine ja vastuvõtt

 • Registreerimine mikrokraadi programmi toimub aadressil
  sise.eamt.ee/tk kuni 20. augustini 2024.
 • Lisaks palume saata järgmised dokumendid e-posti teel aadressile tkk@eamt.ee.
  1. vabas vormis avaldus
  2. vabas vormis motivatsioonikiri
  3. CV

Vastuvõtt 2024/2025. õppeaasta muusikapedagoogika eriala mikrokraadiprogrammi toimub vestluse, motivatsioonikirja ja CV alusel. Vestluse toimumise aja teatab täienduskoolituskeskus pärast registreerimistähtaja lõppu.