Eesti teatriuurijate ja -kriitikute ühenduse aastakonverents

10.11.2023 – 11.11.2023
kell 10:30
Orelisaal (A404)

Eesti teatriuurijate ja -kriitikute ühenduse 2023. aasta konverentsil “Muusikateater ja muusika teatris”, mis toimub koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Kultuuriteaduste ja Kunstide Doktorikooliga, võtame vaatluse alla muusikateatri ning muusikalise ja helikujunduse sõnateatris ja etenduskunstis.

Muusika täidab teatris erinevaid rolle. See võib funktsioneerida etenduse strukturaalse alusena, kõiki teisi elemente allutava baastekstina (näiteks klassikaline numbriooper), kuid see võib olla ka kon-tekst ehk miski, mis olemasolevaga suhestub, seda ümber mõtestab või kommenteerib (näiteks muusika traditsioonilises sõnalavastuses). Lisaks sellele suureneb pidevalt žanriliselt hübriidsete teatrivormide hulk, milles muusika suhe teatri teiste elementidega pole üheselt määratletud ja võib olulisel määral varieeruda juba teatrilavastuse või lausa etenduse sees.

Erinevaid kunstiliike ühendava vormina on teatri areng mõjutatud ka kunstiliikide arengu seaduspärasustest. Sageli toimub erinevate kunstiliikide areng aga vastandlikes suundades, mis teeb just teatrist omalaadse konfliktse kohtumispaiga, kus esmapilgul võimatu saab võimalikuks. Muusikal on selliste konfliktide mahendamisel, võimendamisel või loomisel oluline osa.

Konverentsi eesmärgiks on muusika muutuvaid suhteid teatriga kaardistada võttes arvesse nii ajaloolisi, ühiskondlikke kui ka kultuurigeograafilisi külgi.

Tutvu täpsema kavaga