Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraline vastuvõtt bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppesse lõppes 2. juulil. Avaldusi esitati kokku 360.

Bakalaureuseõppesse  laekus kokku 156 avaldust, millest 50 esitati ingliskeelsetele õppekavadele. Vastu võeti 92 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 76 ja ingliskeelsetele õppekavale 16 üliõpilaskandidaati.

Magistriõppesse laekus kokku 180 avaldust, neist ingliskeelsetele õppekavadele 112 avaldust. Vastu võeti  kokku 113 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 61 ja ingliskeelsetele õppekavadele 52 üliõpilaskandidaati.

Doktoriõppesse laekus avaldusi 24, millest 14 esitasid välismaalased. Vastu võeti 5 doktoranti, kellest 1 on välismaalane.

Laulu eriala ettevalmistuskursusele laekus 4 avaldust. Vastu võeti 2.

Kokku esitati immatrikuleerimiseks 210 uut üliõpilaskandidaati.

Populaarsemad erialad olid bakalaureuseõppe eestikeelsetele õppekavadele helilooming ja muusikatehnoloogia, muusikapedagoogika, keelpillid, laul ja jazzmuusika.

Magistriõppes laul, klahvpillid, puhkpillid-löökpillid ja kultuurikorraldus.

Populaarsemad erialad ingliskeelsetele õppekavadele olid bakalaureuseõppes helilooming ja muusikatehnoloogia, jazzmuusika ja puhkpillid-löökpillid ning magistriõppes kultuurikorraldus, laul ja orkestridirigeerimine.

Küllaltki suur oli ingliskeelsetele õppekavadele kandideerijate osakaal. Vastu võetud välisüliõpilaste päritolumaad on Soome, Läti, Hiina, Lõuna-Korea, Itaalia, Venemaa, Türgi, USA, Hispaania, Portugal, Gruusia, Jaapan, Mehhiko, Kolumbia, Maroko, Nigeeria, Singapur, Ukraina, Holland, Leedu, Iirimaa, Poola, Slovakkia, Prantsusmaa.

NB! Täiendav vastuvõtt

Täiendav vastuvõtt bakalaureuseõppesse toimub üksikutele kohtadele muusika interpretatsiooni, jazz- ja pärimusmuusika, interpretatsiooonipedagoogika, muusikapedagoogika ja muusikateaduse ja muusikakorralduse erialadele ning doktoriõppesse muusikateaduse erialale.

Avaldusi saab esitada alates 1. augustist. Avalduse ja teiste sisseastumisdokumentide esitamise tähtaeg on 23. august. Sisseastumiseksamid toimuvad 24.–27. augustini. 

Rohkem infot: Sisseastumise ajakava ja üldinfo