Jäta navigatsioon vahele
Jäta mobiili navigatsioon vahele
KONTAKTID KONTSERDID JA ETENDUSED

2021. aasta augustis algab esmakordselt EMTAs Välisministeeriumi arengukoostöö projekt, mis rahastab kahe välisüliõpilase õpinguid rahvusvahelisel kultuurikorralduse magistriõppekaval.

Kaks õppestipendiumit eraldati ühele Gruusia ja ühele Ukraina kodanikule toetamaks nende õppimist kultuurikorralduse magistriõppes 2021 a. sügisest kuni 2023 a. suveni. Kultuurikorralduse õppekava on juba peaagu 20 aastat rahvusvahelise programmina ette valmistanud professionaalseid korraldajaid ja juhte kultuuriorganisatsioonide ning loomemajanduse arengusse panustama nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Stipendiaadi abil soovime soodustada Gruusia ja Ukraina kultuurikorralduse kui interdistiplinaarse ning mõjuka distipliini professionaalset arengut. Rahvusvahelise haridusega, Euroopalikke väärtusi kandvad ja laia erialase suhtevõrgustikuga kultuurikorralduse professionaalid saavad kodumaal panustada kultuuritööstuse ja loomemajanduse arengusse ning kultuuridiplomaatia kaudu riikidevaheliste suhete arendamisse.

Sel aastal asub kultuurikorraldust õppima 20 üliõpilast neljateistkümnest riigist. Nende seas Gruusia ja Ukraina stipendiaadid saavad kaheaastase õppeperioodi jooksul Eestis tegeleda kultuurikorraldusliku väljakutse lahendamisega, mille kasusaajaks on tema koduriigi kultuurikorralduse eriala esindajad, kultuuritegelased ja kunstnikud ja ka tarbijad, publik, seotud kogukonnad ja laiem avalikkus. EMTAs magistrikraadi omandanud stipendiaadid saavad kaasa aidata Gruusia ja Ukraina professionaalse kultuurikorralduskoolkonna edenemisele, sest siin hariduse saanud korraldajad on pärast kodumaal võimelised oma teadmisi ja oskusi edasi andma. Stipendiaadid saavad olla edaspidi Eesti kultuuridiplomaatia ja kultuuriekspordi vahendajateks ning koostööprojektide partneriks. Stipendium katab igakuise toetuse elamiskulude katteks ja ka õppemaksu kulu nominaalse õppeaja ulatuses.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Lisainfo:
Kaari Kiitsak-Prikk
Kultuurikorralduse magistriprogrammi õppejuht
kaari.kiitsak-prikk@eamt.ee
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Kultuurikorralduse magistriprogramm võimaldab sul ühendada tööelu ja isiklik areng ning siduda see kultuurivaldkonnas just sinu jaoks kõige olulisema väljakutsega. Õppekava annab raamid, et väga kogenud mentorite ja (välis)õppejõudude abiga mõtestada kaasaegsel kultuurimaastikul toimuvat ning otsida ja leida oma professionaalne koht sellel maastikul.

Tänapäeva maailmas on vaja eri valdkondi tundvaid mitmekesiste oskustega inimesi. Kunsti ja kultuuri tundmine annab hea aluse väga erinevate vajalike ja väärtuslike eesmärkide nimel töötamiseks. Erialale otsime inimesi, kes soovivad töötada kultuuri alal, innustada ja juhtida väga mitmepalgelisi ettevõtmisi, mis ühendavad erinevaid inimesi ja valdkondi. Kultuurikorralduse magistriõpe annab oskused ja teadmised kiiresti muutuvas maalimas kultuurivaldkonna professionaalina töötamiseks ja arenemiseks.

Kaheaastane ingliskeelne kultuurikorralduse magistriõppekava on loodud koostöös Estonian Business Schooliga. Rahvusvaheline õppekava on tudengikeskne ja praktilise suunitlusega.

Õppekava keskendub sinule! Uuendatud õppekava on üles ehitatud ülesandepõhise õppena – iga tudengit julgustatakse valima oma isiklik ülesanne või projekt, millest saab tema õpingute selgroog. Ülesandepõhise õppe üks paljudest eelistest on aktiivõpe – uute teadmiste ja oskuste omandamine otse töökeskkonnas. Pakume sulle õpikogemust, mille käigus saad uurida, arutada ja luua seoseid päriselus ette tulevate probleemide lahendamiseks. Soovi korral võid oma projekti siduda magistritööga, mis aitab veelgi paremini teooria ja praktika vahel seoseid luua. Tugeva akadeemilise alusega õppekava annab sulle vajalikud analüüsioskused uudsetele olukordadele ja projektidele terviklikult ja tasakaalustatult lähenemiseks.

Vt eriala kohta lähemalt: Kultuurikorraldus

Järgmine vastuvõtt kultuurikorralduse erialale toimub 2023. aastal.

Hannele Känd: „Kultuurikorraldus on valdkond, mida iseloomustab just kui hästi mitmetasandiline ristmik. Igast võimalikust suunast sõidab kokku erinevaid liiklejaid ning masinaid, neile kehtivad kõiksugu mitmeti tõlgendatavad reeglid ja märgid, nad võivad rääkida erinevat keelt jne … Kõige selle keskel on üks inimene – korraldaja, kes oskab „ristmikul“ toimuvast aru saada, „liiklejaid“ suunata ja vajadusel sasipuntraid lahti harutada. Mind on kultuurikorraldaja töö juures hoidnud algusest peale need inimesed, kes kultuuris tegutsevad – artistid, loojad, teised korraldajad. Nende abil mõistan maailma ja inimese loomust aina paremini ning mul on hea tunne, kui saan mõne suurepärase kultuurinähtuse sünnile abiks olla. Muidugi on võimalik kultuuris tegutseda ka ilma kõrghariduseta, kuid olen tänulik, et otsustasin siiski õppima minna. Kultuurikorralduse õppekava aitas näha suuremat pilti, aga samas ka väga mitmete väikeste detailide olulisust. Ühtlasi aitas ühine õppimise aeg leida mõttekaaslasi ning usaldusväärseid kolleege, kellega kindlalt kultuuripõldu edasi künda.“ Hannele on lõpetanud muusika- ja teatriakadeemia kultuurikorralduse magistriõppe ja töötab nüüd kultuurikorraldaja ning noorsooteatris etendusteeninduse juhina.