Sisseastumine

Helilooming


  • Üliõpilaskandidaat peab tutvustama oma helitöid (elava esituse või salvestisena, nõutav on ka nooditekst), mille hulgas peaks olema ulatuslik kammerteos ning instrumentaalsed või vokaalsed väikevormid (kokku ~ 15 min)

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste arenguloogikat ja väljenduslikkust;
 • teoste tehnilist viimistletust, kunstilistele ideedele vastavate tehniliste valikute tegemise oskust;
 • esitatud loomingu mahtu ja vastavust eksami nõuetele;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

 

Helirežii


Üliõpilaskandidaat peab:

  • tutvustama näiteid oma mahukamatest helirežiialastest töödest (kokku ~10 min) koos kirjaliku selgitusega (helirežii eksplikatsioon), mille hulgas on:
   • akustilise muusika salvestis
   • overdub tehnikas salvestis
  • esitama lisaks eksamikavale nimekirja oma varasematest olulisematest erialastest töödest.

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium). Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • salvestiste kõlalist veenvust AES/EBU ekspertkuulamiste subjektiivsete parameetrite alusel;
  • salvestusprotsessi ja tehniliste valikute otstarbekust seoses teose kunstiliste ideede, esituskoosseisu ja salvestustingimustega;
  • kandidaadi suhtlemisoskust
  • esitatud salvestiste vastavust eksami nõuetele;
  • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

 

Elektroakustiline looming


  • Üliõpilaskandidaat peab tutvustama oma elektroakustilisi kompositsioone (elava esituse või salvestisena, kokku ~ 15 min)
  • Lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfolio varasemast loomingust.

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste arenguloogikat ja väljenduslikkust;
 • teoste tehnilist viimistletust, kunstilistele ideedele vastavate tehniliste valikute tegemise oskust;
 • esitatud loomingu mahtu ja vastavust eksami nõuetele;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.

 

Audiovisuaalne looming


 • Üliõpilaskandidaat peab tutvustama oma audiovisuaalseid kompositsioone (elava esituse või salvestisena, kokku ~ 15 min).
 • Lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfoolio varasemast loomingust.

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste arenguloogikat ja väljenduslikkust;
 • teoste tehnilist viimistletust, kunstilistele ideedele vastavate tehniliste valikute tegemise oskust;
 • esitatud loomingu mahtu ja vastavust eksami nõuetele;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0 – 10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.