Sisseastumine

Jazzmuusika (laul, kitarr, löökpillid, bass, klahvpillid, puhkpillid, viiul)

  • Üliõpilaskandidaat peab esitama ca 20-30 min kestva kava, mis sisaldab vähemalt kahte originaalkompositsiooni või arranžeeringut (EMTA ei garanteeri kandidaadile saateansamblit).

 

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • esituse ja originaalkompositsioonide arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
  • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
  • esituse ja originaalkompositsioonide tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
  • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
  • kandidaadi koostöövõimet kaasmängijatega.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.