Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX001) eksaminõuded magistriõppes

Instrumentaalkammermuusika


Üliõpilane võtab osa avalikest esinemistest vähemalt 1-2 korda semestri jooksul, osaleb meistrikursustel jt erialaga seotud üritustel.

1. semester:

  • läbida vähemalt üks teos 19. sajandi heliloojatelt,
  • osalemine vähemalt ühes suuremas ansamblis (trio, kvartett, kvintett, sekstett),
  • semestris läbi võtta vähemalt 2 teost.

Eksamil esitada kammermuusikateosed pikkusega vähemalt 30 minutit.

2. semester:

  • semestris läbi võtta kaks teost vabal valikul.

Eksamil esitada kava pikkusega vähemalt 30 minutit.

3. semester:

  • eksamil esitada teosed pikkusega vähemalt 20 min, sh üks teos Eesti muusikast.

4. semester:
Magistrieksam (MIX011)

Kava kestusega u 45 min. Esitada 2-3 teost ühele suuremale koosseisule (kvartett, kvintett) või mitmele erinevale koosseisule.