Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX001) eksaminõuded magistriõppes

Kammeransambel:

Üliõpilane võtab osa avalikest esinemistest vähemalt 1-2 korda semestri jooksul, osaleb meistrikursustel jt erialaga seotud üritustel.

1.–2. semester:

  • osalemine vähemalt ühes suuremas ansamblis (trio, kvartett, kvintett, sekstett jne);
  • semestris läbi võtta vähemalt 2 teost;
  • eksamil esitada kammermuusikateosed pikkusega vähemalt 30 minutit. Kõik teosed tuleb esitada tervikuna.

3. semester:

  • osalemine vähemalt ühes suuremas ansamblis (trio, kvartett, kvintett, sekstett jne);
  • semestris läbi võtta vähemalt 2 teost, sh üks teos Eesti muusikast;
  • eksamil esitada kammermuusikateosed pikkusega vähemalt 30 minutit. Kõik teosed tuleb esitada tervikuna.

4. semester:
Magistrieksam (MIX011)

Kohustuslik kollokvium MIX011 MAG (eksamile pääsemise eeldus)

Kaks kollokviumi kahe aastastele magistritele – vastavalt kaks MAG eksamit
Üks kollokvium ühe aastasele magistrile – vastavalt üks MAG eksam

Esitada üks kuu enne eksamit (min 1600 tähemärki) järgnevalt struktureeritud tekst.

1. Eksamikava tutvustamine:
teoste ajalooline taust, väljaanded;

2. Teoste interpretatsiooniline analüüs; salvestuste võrdlev analüüs;

3. Kuidas antud kava arendas sind kui ansamblisti/muusikut.

Kava kestusega min 35 min.