Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX001) eksaminõuded magistriõppes

Kammeransambel:

Üliõpilane võtab osa avalikest esinemistest vähemalt 1-2 korda semestri jooksul, osaleb meistrikursustel jt erialaga seotud üritustel.

1.–2. semester:

  • osalemine vähemalt ühes suuremas ansamblis (trio, kvartett, kvintett, sekstett jne);
  • semestris läbi võtta vähemalt 2 teost;
  • eksamil esitada kammermuusikateosed pikkusega vähemalt 30 minutit. Kõik teosed tuleb esitada tervikuna.

3. semester:

  • osalemine vähemalt ühes suuremas ansamblis (trio, kvartett, kvintett, sekstett jne);
  • semestris läbi võtta vähemalt 2 teost, sh üks teos Eesti muusikast;
  • eksamil esitada kammermuusikateosed pikkusega vähemalt 30 minutit. Kõik teosed tuleb esitada tervikuna.

4. semester:
Magistrieksam (MIX011)

Kava kestusega vähemalt 45 minutit. Esitada 2-3 teost erinevatele koosseisudele, milles vähemalt üks peab olema suuremale ansamblile (trio, kvartett, kvintett jne). Kõik teosed tuleb esitada tervikuna.