Sisseastumine

Kammeransambel

  • Esitada kava, mis sisaldab kolm teost erinevatest ajastutest, millest vähemalt üks peab olema suurema koosseisuga ansamblile (trio, kvartett, kvintett jne).

Kava kogupikkus peab olema 30-40 minutit. Lubatud on esitada videosalvestused.

EMTA üliõpilased, kes on viimase õppeaasta jooksul avalikul kontserdil esitanud sisseastumiseksami nõuetele vastava kava, ei pea sisseastumiseksamil neid teoseid uuesti esitama.

Nõue on, et vastuvõtukomisjoni liikmed on neid teoseid kuulanud.

 

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • esituse arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
  • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
  • teoste emotsionaalse sisu avamist ja interpretatsioonilist mõjuvust;
  • esituse tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
  • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
  • erinevatele muusikastiilidele sobivate interpretatsiooniliste ja tehniliste valikute tegemise oskust;
  • kava komplitseeritust, vastavust nõuetele ning selles leiduvate kunstiliste ja tehniliste ülesannete keerukust.

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.