Eriala eksaminõuded

Eriala (MIX001) eksaminõuded magistriõppes

Varajane muusika:

  • eeldatav on oma pilli olemasolu
  • üliõpilane esineb vähemalt ühel õpilasõhtul või klassikontserdil semestri jooksul
  • esineb EMTA korraldatud või muul kontserdil vähemalt kord õppeaastas
  • osaleb meistrikursustel nii aktiivselt kui ka kuulajana
  • külastab kuulajana õpilasõhtuid vähemalt kord õppeaastas

1. –3. semester:

  • repertuaar, mis on antud etapil arenguks kõige sobivam.
    Üliõpilane omandab ja esitab semestri eksamil erinevates stiilides teostest koosneva kava pikkusega 25-40 minutit

4. semester: 
Magistrieksam (MIX011)

Eksamil esitada kunstiliselt terviklik kava erinevates stiilides teostega. Kestus 30-50 minutit